Skriv under: Danmarks Sportsfiskerforbund foreslår alternativ skarv-plan

Skarv Forvaltning 1 Danmarks Sportsfiskerforbund og Dansk Laksefond foreslår en ny skarvforvaltningsplan, der skal sikre sårbare fiskebestande mod prædation fra skarv. Foto: Lars Mejlby.

Regeringen arbejder netop nu med at få vedtaget en ny forvaltningsplan for skarv. Danmarks Sportsfiskerforbund mener, at planen ikke formår at beskytte en række hårdt pressede og sårbare fiskebestande. Derfor har Danmarks Sportsfiskerforbund sammen med Dansk Laksefond udarbejdet en alternativ skarvforvaltningsplan.

FÆRRE SKARVER – FLERE FISK
- forslag til ny skarvplan

 

  • Der skal være klare mål for, hvor meget skarverne må påvirke fiskebestandene. Både i ferskvand og i havet.

 

  • Hvis skarverne påvirker fiskebestandene mere end målet med planen, skal myndighederne være forpligtede til at tage affære.

 

  • Myndighederne skal tage et større ansvar for forvaltning af skarv, modsat i dag, hvor hovedansvaret hviler på de frivillige.

 

  • Det skal være lettere for frivillige at bidrage til forvaltning af skarv, blandt andet ved at myndighederne organiserer reguleringen og herunder sørger for tilladelser.

 

  • Forvaltningen af skarv skal understøttes af rådgivning fra eksperter.

 

  • Der skal være større fokus på at reducere skarvernes fødesøgning i de marine flaskehalse, hvor der er stor koncentration af vandrefisk.

 

Læs mere om Danmarks Sportsfiskerforbund og Dansk Laksefonds forslag til skarvforvaltningsplan her.

 

Læs Regeringens udkast til skarvforvaltningsplan her.

Skriv under på Danmarks Sportsfiskerforbunds og Dansk Laksefonds skarv-plan nederst på siden.

En række danske fiskearter lider hårdt under de hundredetusindvis af skarver, der lever og jager i Danmark. Danmarks Sportsfiskerforbund mener derfor, at der er behov for en ny skarvforvaltningsplan, som kan beskytte de sårbare og hårdt pressede fiskearter og -bestande.

- Sammen med Dansk Laksefond har vi udarbejdet et forslag til en ny skarvforvaltningsplan, der har som mål både at bevare en levedygtig bestand af skarv, men ikke mindst beskytte sårbare fiskebestande, siger Torben Kaas, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Forslaget er afleveret til de danske politikere med et klart ønske om, at der kommer en ny forvaltningsplan. I morgen, fredag, mødes miljøminister Lea Wermelin med miljøordførerne fra Folketingets partier for at drøfte det videre arbejde med planen.

- Det nuværende udkast til forvaltningsplanen mangler konkrete mål, og dermed også muligheden for at iværksætte de nødvendige indsatser til at beskytte de danske fiskebestande. Derfor har vi med vores forslag opsat helt klare mål for, hvad der skal til for at sikre, at både skarver og fisk kan opnå robuste bestande. På den måde er det også muligt at evaluere, hvorvidt planen lykkes eller ej, og følge op, hvis målsætningerne ikke opfyldes, siger Torben Kaas.

Skriv under
for en bedre forvaltning af skarv

* påkrævet