Stigende driftsomkostninger bringer Danmarks Center for Vildlaks i økonomisk knibe

19 Laks På Vej Ud Web Indtægterne for produktion af udsætningslaks matcher ikke længere udgifterne, oplyser Danmarks Center for Vildlaks. Foto: Danmarks Center for Vildlaks.

Med udsigt til et underskud på 1,8 mio. kr. i 2022 står Danmarks Center for Vildlaks i en uholdbar økonomisk situation. Der skal findes en løsning hurtigst muligt, mener Danmarks Sportsfiskerforbund.

Danmarks Center for Vildlaks (DCV) har gennem mere end 25 år spillet en central rolle i genopretningen af de vilde af laksebestande i Danmark, men den erhvervsdrivende fond er nu havnet i en uholdbar økonomisk situation. Som følge af stigende driftsomkostninger forventer DCV et økonomisk underskud på 1,8 mio. kr. i 2022. Det oplyser DCV i et notat, som Danmarks Sportsfiskerforbund har fået adgang til.

Fonden producerer laksefisk til udsætninger i vandløb. Den betaling, som DCV modtager for laks og ørreder, har ikke udviklet sig i mange år, da Fiskeplejen og kommunerne har afsat et fast rammebeløb til formålet. Derimod er produktionsomkostningerne ifølge DCV steget betragteligt gennem årene. Ikke mindst i det sidste halve år, hvor energipriserne er steget drastisk.

Det er ikke nyt, at indtægterne for fiskeproduktionen ikke modsvarer udgifterne, men i en årrække har DCV klaret sig ved at hente penge hjem gennem andre aktiviteter som eksport af laks, rådgivningsopgaver, deltagelse i forskningsprojekter og produktion af aborrer til eksport. Idet DCV på nuværende tidspunkt ikke er involveret i forskningsprojekter, og da eksporten af aborrer er ophørt (delvist på grund af corona), kan disse sideaktiviteter ikke længere give en tilstrækkelig indtægt til at sikre driften af DCV.

Om Danmarks Center for Vildlaks

Danmarks Center for Vildlaks producerer først og fremmest laks til de danske udsætningsplaner. Det er en national opgave, som DCV blev tildelt i forbindelse med den nationale forvaltningsplan for laks fra 2004. Den basale udsætningsplan for laks er finansieret af fiskeplejemidler fra lystfiskeres indløsning af fisketegn.

DCV har i mange år haft et stærkt partnerskab med Skjern Å Sammenslutningen og Gudenå Sammenslutningen, og lystfiskerne ved begge vandløb har bidraget med betydende økonomi til driften af DCV. Kommunerne omkring den nedre del af Gudenåen og ligeledes omkring Skjern Å har også gennem mange år medfinansieret supplerende udsætninger i henholdsvis Gudenåen og Skjern Å.

I samarbejde med Herning og Ringkøbing-Skjern kommuner grundlagde DVC i 2016 markedsføringsplatformen Riverfisher, der har til formål at formidle og markedsføre det rekreative laksefiskeri i Danmark. Samme år etablerede DCV Laksens Hus ved Skjern Å med det formål at have et fysisk sted, hvorfra der kan formidles om lystfiskeri, status for lakseprojekterne og naturen omkring Skjern Å.
Kilde: Danmarks Center for Vildlaks.

En vigtig spiller
Danmarks Sportsfiskerforbund ser med bekymring på situationen i Danmarks Center for Vildlaks.

– Danmarks Center for Vildlaks har haft og har stadig en stor betydning for det danske lakseeventyr, som er internationalt kendt. Centret har unikke kompetencer til produktion af udsætningsfisk og bidrager bredt til både forskningen i ophjælpning af laksebestande og til branding af dansk laksefiskeri, siger formand i Danmarks Sportsfiskerforbund, Torben Kaas.
 
– Vi mener, at der bør findes en løsning hurtigst muligt, så driften af DCV igen kan blive økonomisk bæredygtig. En del af løsningen kan være at se på, om man kan gøre driften af DCV mere lønsom. Men det må også være sådan, at de kommuner, lystfiskere og andre, som nyder godt af det gode laksefiskeri, bidrager til at sikre DCV’s fremtid, siger han.