Fire gange så mange ørreder efter restaurering

Himmelev Formanden for ROLK Uffe Clemmensen og overfiskerikontrollør Lennert Skrivergaard hjælper med optælling af fiskene.

Sidste år fik en strækning af Himmelev Bæk ved Roskilde tilført 80 tons gydegrus og skjulesten. Den sjællandske Grusbande havde en stor andel i projektet, og det var med stor tilfredshed, at bandeleder Rune Hylby kunne konstatere, at ørredbestanden var blevet firedoblet, da han elfiskede strækningen et år senere.

Himmelev Bæk, der er et tilløb til Maglemose Å, har sit løb lidt nordøst for Roskilde. Har blev der sidste efterår gennemført et restaureringsprojekt, og inden projektet blev iværksat, var lederen af Den sjællandske Grusbande Rune Hylby ude at elfiske på to strækninger. Her fandt han en bestandstæthed af ørreder på 60 fisk pr. 100 m2.

Sidst i september – et år efter restaureringsprojektet var gennemført – var Rune Hylby igen ude ved de samme strækninger, og resultatet viste en tydelig effekt af indsatsen. Nu fandt han nemlig på den ene strækning en bestand på 240 ørreder pr. 100 m2. Altså en firedobling på blot ét år.

Den sjællandske Grusbande

Den sjællandske Grusbande er et samarbejde mellem Fishing Zealand og Danmarks Sportsfiskerforbund.

 

Bandens frivillige laver restaureringsprojekter rundt på Sjælland og Øerne.

 

Den 17. oktober 2021 er Grusbanden igen på spil ved Himmelev Bæk, hvor en strækning på 400 meter skal restaureres. Læs mere om projektet og se hvordan du kan tilmelde dig her.

 

Bredt samarbejde
Resultatet af elfiskeriet i 2020 viste en bestandsstørrelse, der ikke var stor nok til målopfyldelse i forhold til EU's vandrammedirektiv, men stor nok til at DTU Aqua ville yde økonomisk støtte til et restaureringsprojekt i bækken.

Projektet blev gennemført i et bredt samarbejde mellem Roskilde og Omegns Lystfiskerklub (ROLK), Den sjællandske Grusbande, Roskilde Kommune, lokale lodsejere, Roskilde Tekniske Skole og Ørredpatruljen. Det praktiske arbejde med udlægning af sten og grus blev udført at frivillige fra ROLK og grusbanden.

Begejstret bandeleder
Ikke overraskende er bandeleder Rune Hylby begejstret for resultatet.

– Fuldstændig fantastisk at vores projekt i den grad har haft så stor effekt, at der nu er god økologisk tilstand og tilfredsstillende ørredtætheder på begge undersøgte strækninger, lyder det fra Rune Hylby.

– Hvis bestanden af ørreder på hele den restaurerede strækning følger de undersøgelser, vi har foretaget, vil der blive produceret flere hundrede ørredsmolt i det lille vandløb, der løber til Roskilde Fjord via Maglemose Å. Ikke alene har de frivillige sørget for målopfyldelse og en god ørredbestand, de har også sørget for, at der er flere fisk at fange i fjorden for de mange lystfiskere, der nyder det rekreative fiskeri i Roskilde Fjord, slutter Rune Hylby.