Danmarks Sportsfiskerforbund vinder klagesag: Vandindvinding fra Fiskbæk og Lebæk skal revurderes

Fiskbæk Vandindivinding Fiskbæk, der er et tilløb til Brede Å i Sønderjylland, er et vigtigt gydeområde for blandt andet åens havørreder. Alligevel vil Tønder Kommune nu give tilladelse til en øget vandindvinding, der kan påvirke vandløbets natur og fiskebestandene. Foto: Arkiv.

Tønder Kommune har givet tilladelse til, at en kartoffelmelsproducent i Toftlund, Sønderjylland, nu kan indvinde mere grundvand ved Fiskbæk og Lebæk. Men kommunen har i sin tilladelse ikke undersøgt, hvordan den øgede vandindvinding vil påvirke vandløbene og deres fiskebestande. Danmarks Sportsfiskerforbund har påklaget tilladelsen og vundet klagen.

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

De to tilløb til Brede Å, Fiskbæk og Lebæk, er vigtige gyde- og opvækstområder for åens havørreder. Alligevel ønsker Tønder Kommune med en ny vandindvindingstilladelse at give en lokal kartoffelmelsproducent lov til at indvinde markant mere grundvand tæt ved de to bække.

Men Tønder Kommune har i forbindelse med tilladelsen ikke gjort ordentligt rede for, hvordan det vil påvirke vandløbenes vandføring – og dermed også dyre- og plantelivet i åen.

- Vi valgte derfor at påklage kommunens tilladelse, da man ikke bare kan give en ny og større vandindvindingstilladelse uden først at få ordentligt undersøgt og beskrevet, hvordan fisk, dyr og planter i åen vil blive påvirket af det. Det har Miljø- og Fødevareklagenævnet givet os ret i – og vandindvindingstilladelsen er derfor sendt tilbage til Tønder Kommune til fornyet behandling, forklarer Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Han påpeger desuden, at der over hele landet er en tendens til, at kommuner vælger at give nye og ofte større vandindvindingstilladelser uden at foretage de nødvendige undersøgelser af, hvordan naturen bliver påvirket.

- Vi kommer i den kommende tid derfor til at have et større fokus på netop vandindvinding, der kan påvirke vores vandløb. Mange vandløb er nemlig utroligt sårbare overfor vandindvindingen – og med hyppigere varme og tørre somre vil det kun blive mere og mere problematisk.

- Det bliver derfor et fokusområde fremover, så vi sikrer, at det store frivillige arbejde, der mange steder er udført i de små gydebække, ikke sættes over styr på grund af vandindvindingstilladelser, hvor sagsbehandlingen ikke har været grundig nok, slutter han.