Hjælp ønskes til Susåens ørredbestand

Billed 2, Kreaturovergang, Stenskovvandløbet[4] Kopi I skoven, opstrøms projektstrækningen, er der faunaklasse 6-7. Det er der desværre ikke på projektstrækningen, men det gør Suså-foreningen og Grusbanden noget ved. Her skal der laves kreaturovergang, og længere nedstrøms skal der udlægges skjulesten og flere gydebanker. Foto: Rune Hylby.

Stenskovvandløbet, der løber til Karrebæk Fjord via Susåen, er som skabt til at huse en lille ørredbestand, men har desværre levet en lidt omskiftelig tilværelse med blandt andet udtørring og manglende målopfyldelse. Nu træder Suså Lystfiskerforening og Den sjællandske Grusbande til for at forbedre vandløbet – og de har brug for din hjælp.

Praktiske oplysninger

 

Projektet løber af stablen lørdag den 29. august kl. 10.10.

 

Mødested: Parkeringspladsen ved ”Gulerodshuset”, Ringstedgade 528, 4700 Næstved, hvor Stenskovvandløbet tager en tur under hovedvejen mellem Ringsted og Næstved.

 

Tilmelding: Du kan melde dig til projektet ved at skrive en sms til bandeleder, Rune Hylby på nummer: 2536 4280, eller ved at sende en mail til adressen: runehylby@gmail.com.

Du kan også tilmelde dig ved at skrive i ”kommertarfeltet” på Facebooksiden: Den sjællandske Grusbande.

Det er vigtigt, at du melder dig til, idet Suså Lystfiskerforening og Grusbanden vil sørge for drikkevarer i dagens anledning.

 

Du skal medbringe støvler, skridtstøvler og i øvrigt fornuftigt tøj, det kan jo blive varmt. Derudover må du gerne tage lidt haveredskaber med, rive, skovl og meget gerne en trillebør.

I 2015 etablerede Næstved Kommune en klimasø, der har været med til at sikre en jævn strøm af rent vand året igennem til Stensskovvandløbet, også om sommeren, når temperaturen er på trope-niveau, som i øjeblikket. Det har hjulpet vandløbet tættere på at kunne få en sund bestand af ørreder, og derfor er det nærliggende for Suså Lystfiskerforening og Den sjællandske Grusbande, der er et samarbejde mellem Fishing Zealand og Danmarks Sportsfiskerforbund, at kigge på, hvordan det lille vandløb kan optimeres.

- Det gør vi hellere end gerne, idet der blandt andet er konstateret ørredyngel i 2018. Samarbejdet mellem de frivillige fra Suså-foreningen og Grusbanden kom i stand i foråret, og med inddragelse af lodsejerne langs Stenskovvandløbet og Næstved Kommune, er der taget initiativ til et større restaureringsprojekt for at booste bestanden yderligere med etablering af både nyt gydegrus og skjulesten på de nederste strækninger af bækken, siger Rune Hylby, bandeleder i Den sjællandske Grusbande.

Christina Skou Hansen, formand for Suså Lystfiskerforening kunne derfor i samarbejde med Rune Hylby, sende projektet til sagsbehandling og siden godkendelse i Næstved Kommune.

Billed 1, Projektstrækning, Hvor Der Skal Etableres Gydebanke, Stenskovvandløbet[9] Kopi Stenskovvandløbet på projektstrækningen. Her skal der etableres et større gydestryg med ca. 4-5 kubikmeter gydegrus. Foto: Rune Hylby.

- Nu er alle aftaler faldet på plads, og snart vil HedeDanmark køre gydegrus og skjulesten til vandløbet. Halvdelen lægges i vandløbet, så det blot skal rettes til. Resten af gydegruset skal de frivillige selv lægge i vandløbet med håndkraft. Det er dog en rimelig overkommelig opgave, hvis man kan samle et par håndfulde ivrige folk. Ligeledes skal skjulestenene lægges i, fortæller Rune Hylby og fortsætter:

- Og du må meget gerne melde dig til, så vi kan klare det hele, inden armene bliver gorilla-lange og trætte. Alle kan deltage, unge, ældre og ikke mindst børn og barnlige sjæle synes, det er sjovt at ”kaste sten i vandet”, siger Rune Hylby.