Giv dit besyv med om udfordringerne for hav- og ferskvandsområder

DSC 0124 Deltag i brugerundersøgelsen, og vær med til at sætte retningen for forskningen vedrørende vores hav- og ferskvandsområder.

Via en ny brugerundersøgelse kan du give dit besyv med om udfordringerne for hav- og ferskvandsområder i EU. Sunde hav- og ferskvandsområder er én ud af fem såkaldte ”missioner” i det næste EU-rammeprogram for forskning og innovation, kaldet Horizon Europe. Det starter i 2021, og via brugerundersøgelsen kan du give dit bud på, hvad der er de største og mest relevante udfordringer, som missionen skal tage sig af.

"Formålet med EU-missionen om sunde hav- og ferskvandsområder er at mobilisere civilsamfundet, erhvervslivet og beslutningstagere til at bidrage til en bæredygtig brug af hav- og ferskvandsområder – til gavn for natur, mennesker og samfund", skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet i sin invitation og fortsætter:

"Missionen skal også være med til at mobilisere investeringer i gode innovative løsninger, der kan skubbe på omstillingen til cirkulær økonomi og klimaneutralitet."

Deltag i brugerundersøgelsen
Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Europa-Kommissionen er derfor interesseret i at høre, hvad danskerne og relevante organisationer ser som de største udfordringer for vores vandmiljø, så frem til og med den 5. august 2020 har du chancen for at deltage i brugerundersøgelsen.

Du finder undersøgelsen her.

Sportsfiskerforbundets arbejde for et bedre vandmiljø

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder for et bedre vandmiljø, så vilde fisk får bedre betingelser, og så der også er fisk at fange til de kommende generationer af lystfiskere.

Vi arbejder for, at:

  •  Udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet reduceres til et niveau, der ikke hindrer opfyldelse af miljømål.
  • Alle havbrug kommer på land i lukkede, recirkulerede anlæg.
  • Vandløb slippes fri af spærringer.
  • Gode vandløb genskabes med en naturlig dynamik mellem vandløb og ådale.

De fem nye EU-missioner
Med Horizon Europe vil rammeprogrammet som noget nyt omfatte fem forsknings- og innovationsmissioner. Budgettet er ikke fastlagt, men vi forventer omkring 1,5 milliarder Euro pr. mission.

De fem missionsområder er:

1. Tilpasning til klimaforandringer inklusive omstilling af samfundet
2. Kræft
3. Sunde hav- og ferskvandsområder
4. Klimaneutrale og intelligente byer
5. Sund jord og fødevarer.

Arbejdet med at definere missioner og udarbejde implementeringsplaner foregår lige nu via de fem missionsbestyrelser med hver 15 eksperter, blandt andet med Connie Hedegaard som formand for bestyrelsen for missionen om tilpasning til klimaforandringer.

Læs mere om missionerne her.