Ods1 Udsætning af yngel er en del af foreningens indsats, men i år bliver det ikke nødvendigt i Annebjerg Sørende.

I Odsherred er vandløbene ikke ret store, men det har ikke hindret vandplejefolkene i Odsherred Sportsfiskerforening i at få skabt havørredopgang og fin gydning i flere af vandløbene. Som en konsekvens heraf har to af dem nu fået fredningsbælter med halvårsfredning i den nye Sjællandsbekendtgørelse.

Vandplejefolkene i Odsherred Sportsfiskerforening sprang i år udsætningen af yngel over i vandløbet Annebjerg Sørende. For med 29 gydegravninger i denne vinter har ørrederne selv klaret opgaven i det lille vandløb, der løber til Isefjord lidt syd for Nykøbing Sjælland.

Ods2 Første indsats var at skabe passage ved udløbet i fjorden.

Frugten af otte års indsats
– Vi begyndte arbejdet med Annebjerg Sørende i 2012, og dengang var der ingen gydning overhovedet, og ørrederne kunne slet ikke komme op i vandløbet, fortæller Jan Aggerholm, der leder vandplejearbejdet i foreningen.

Indsatsen handlede i første omgang om at skaffe passage ved selve udløbet i fjorden, hvor sivskov hindrede opgangen. Samtidig blev de første tre gydebanker etableret, og der blev udsat smolt i mundingen.

Allerede næste år kunne vandlejefolkene se de første gydegravninger, og indsatsen fortsatte med udlægning af skjulesten og fjernelse af mindre spærringer.

Ørrederne tog godt imod de nye gydemuligheder, og i vinteren 2019/20 blev der fundet 29 gydegravninger på en 2-3 km lang strækning.

Humbæk-metoden
Morten Ringives vandløbsarbejde ved et mindre vandløb på Als har givet navn til Humbæk-metoden.

Vi har tidligere bragt en artikel om Morten og hans succesfulde arbejde ved Humbæk. Du kan læse den her.

Overtog vedligeholdelsen
Annebjerg Sørende løber gennem arealer, der er ejet af Naturstyrelsen, og Jan Aggerholm fortæller, at foreningen henvendte sig til Naturstyrelsen og foreslog, at man overtog vedligeholdelsen af vandløbet, så den kunne foretages manuelt.

– Vi har siden 2012 vedligeholdt efter Humbæk-metoden, og det har virkelig givet bonus, for det har bragt stenene frem i vandløbsbunden, fortæller Jan og fortsætter:

– Siden har vi også overtaget vedligeholdelsen ved to private lodsejere, og nu kommer den sidste med, så vi fremover klarer hele vandløbet.

Planer om omløb
Annebjerg Sørende løber gennem en mindre sø på det areal, som tilhører Naturstyrelsen. Det er ikke en naturlig sø, og vandplejefolkene har ønsket at få vandløbet omlagt, så det ikke løber gennem søen. Det har krævet flere tilladelser og dispensationer, men det er nu faldet på plads, og Jan ser frem til, at det gennemføres til august-september i år.

Nye fredningsbælter
Vandplejefolkene arbejder med flere andre mindre vandløb i Odsherred Kommune, og i forbindelse med revisionen af Sjællandsbekendtgørelsen har de gennem Fishing Zealand stillet forslag om nye fredningsbælter ved flere af vandløbene.

Det er nu blevet imødekommet, og fremover vil der være halvårsfredning ved Annebjerg Sørende og Gærde Å.

Efterlyser yngre kræfter
Materialerne til indsatsen i vandløbene i Odsherred er betalt gennem fisketegnsmidlerne, men de mange timers arbejde med restaurering og vedligeholdelse af udført som frivilligt, ulønnet arbejde af foreningsfolkene i Odsherred Sportsfiskerforening.

– Vi er vel 5-10 medlemmer, der står for det meste af indsatsen, og vi kan sagtens bruge flere hænder, slutter Jan Aggerholm, der især efterlyser yngre kræfter. Han er nemlig med sine 60 år den yngste i vandplejegruppen.