Suså1 3.500 små elritser fra Fyn fandt den 21. maj et nyt hjem i Susåen, hvor de blandt andet skal fungere som værtsfisk for malermuslingens larver.

Susåen er det største vandløb på Sjælland, og her lever den tykskallede malermusling, men der er kun ganske få eksemplarer tilbage af den. Næstved Kommune har derfor fået 9,3 millioner kroner fra EU til at forbedre forholdene for den, og målet er, at der om fem år er 7.000 malermuslinger i åen og desuden flere fiskearter. Her kan du læse om, hvad der allerede er sat i værk.

Den tykskallede malermusling

 

Vil du vide mere om den tykskallede malermusling?

 

Læs her, hvad Miljøstyrelsen skriver om den.

Med 9,3 millioner kroner i støtte fra EU er Næstved Kommune nu godt i gang med at gennemføre projekt ”Mere liv i Susåen”, der skal forbedre levesteder og levevilkår for den tykskallede malermusling. Muslingen lever kun ganske få steder i Danmark, og den er dels fredet og dels beskyttet gennem EU's habitatsdirektiv.

Suså2 Der bliver udplantet vandranunkel i Susåen.

Udsætning af elritser
Når malermuslingens æg klækker til larver, falder de i første omgang ned på bunden, men de er forsynet med nogle kroge, så de kan hægte sig fast på fisk, der svømmer forbi. På den måde kan de blive transporteret til nye levesteder i åen.

Blandt de vigtigste værtsfisk er elritsen, og en af indsatserne har derfor været at udsætte elritser i Susåen. Det skete den 21. maj, hvor 3.500 små elritser blev sat ud i åen. De stammer fra vandløb på Fyn.

Nye vandplanter
Tidligere på måneden var kommunens åmænd også i sving ved åen. Ved den lejlighed blev der udplantet nye vandplanter, for en del af indsatsen handler om at erstatte sumpplanter som for eksempel pindsvineknop med vandranunkel.

Sammen med udlægning af sten giver det en ny dynamik i vandløbet og dermed bedre forhold for både fisk og muslinger.

Suså3 Aborrerne tog godt imod de udlagte juletræer, der var godt pyntet med æg.

Juletræer til aborrerne
Næstved Kommune har også haft gang i en anden indsats, der har været målrettet åens bestand af aborrer, for tilbage i vinteren blev rækker af juletræer sænket ned i åen på de nedre strækninger.

Hensigten var at give aborrerne mulighed for at gemme deres æg i træernes grene, og da træerne blev besigtiget i begyndelsen af maj, var det helt tydeligt, at det havde virket efter hensigten. Der var nemlig masser af æg på grenene, og træerne får nu lov til at ligge i åen til midt på sommeren, hvor aborreynglen har forladt dem.

Mere liv i Susåen
Her i denne korte video kan se, hvad hele projektet går ud på.