Forbundet: Mere viden er nødvendig for en bedre forvaltning af brakvandsgedder

Shutterstock 1358547551 Ny viden om brakvandsgedderne skal give et bedre overblik over, hvad der kan og bør gøres for at sikre de sårbare bestandene i Præstø Fjord, Stege Nor, Jungshoved Nor og Fane Fjord. Foto: Shutterstock.

I et høringssvar appellerer Danmarks Sportsfiskerforbund til, at man inddrager kommuner og anvender ny viden i arbejdet med at sikre en endnu bedre forvaltning af de sårbare bestande af brakvandsgedder omkring Sydsjælland og Møn.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

For fem år siden trådte et hjemtagningsforbud af brakvandsgedderne i kraft for at sikre og beskytte de sårbare bestande omkring Møn og Sydsjælland. Der er siden kommet større fokus på at opnå viden om denne brakvandsrovfisk, og nu skal bekendtgørelsen fra 2015 revideres.
Men på grund af de særlige omstændigheder som følge af corona-situationen, forlænges den gældende bekendtgørelse uden ændringer. Det er dog hensigten, at arbejdet genoptages senere på året.

Det bakker Danmarks Sportsfiskerforbund op om i et høringssvar. Dog med en opfordring til, at tiden bruges til at blive klogere på brakvandsgedderne og tilpasse fiskeriforvaltningen derefter.

– Forlængelsen giver nu Miljø- og Fødevareministeriet og alle høringsberettigede tid til at få mere viden om brakvandsgedderne og dermed få et bedre overblik over, hvad der kan og bør gøres for at sikre en endnu bedre forvaltning af bestandene. Der er for eksempel et mærkningsforsøg i gang lige nu, som forhåbentlig kan gøre os endnu klogere på geddernes vandringer mellem gyde- og fourageringsområderne. Den ny viden kan sandsynligvis give svaret på, om beskyttelsen af gedderne i dag er tilstrækkelig, siger fiskebiolog hos Danmarks Sportsfiskerforbund, Kaare Manniche Ebert og fortsætter:

– Meget tyder på, at brakvandsgeddernes gydesucces svinger rigtig meget fra år til år, og større viden om de begrænsende faktorer er i den grad nødvendig. Der er indikationer på, at brakvandsgedderne sandsynligvis i dag er ligeså hårdt pressede, som før bekendtgørelsen blev indført for fem år siden. Derfor er det også meget vigtigt, at den viden, som er tilvejebragt siden dengang, kan indarbejdes i næste udkast af bekendtgørelsen i efteråret 2020.

Vigtigt med lokal inddragelse
I høringssvaret påpeger Forbundet også vigtigheden af at inddrage de lokale kommuner, som har intensiveret arbejdet med at genskabe passage til og fra gydeområderne i ferskvand samt lavet de såkaldte geddefabrikker.

– Kommunernes indsats med at forbedre og udbygge gydeområder og sikring af, at gedderne kan bevæge sig frit mellem vandløb og hav, er vigtig. Vi vil derfor opfordre til, at kommunerne for alvor involveres og gerne tidligt i processen, når arbejdet med bekendtgørelsen genoptages, forklarer Kaare Manniche Ebert, som samtidig er rigtig glad for den hjælp de lokale foreninger har bidraget med.

– Jeg har været i tæt dialog med de lokale sportsfiskerforeninger i området, som har budt ind med viden og erfaringer i høringsfasen, og det er vi meget taknemmelige for. For at skabe en god forvaltning på området, er det vigtigt med input fra både kommunerne og lystfiskerne, slutter han.