Bag limits, vinduesmål og udvidede fredningstider skal styrke kyst- og brakvandsfiskeriet på Sjælland

Kystfiskeri Sjælland Havørred 1 De nye fiskeriregler for Sjælland og Øerne skal være med til at sikre flere trofæfisk til de sjællandske kystfiskere. Derfor har Danmarks Sportsfiskerforbund stillet en række forslag, der skal sikre større og stærkere bestande af havørreder og brakvandsrovfisk rundt om øen. Foto: Andreas Findling-Rottem.

Bestandene af havørreder og en række brakvandsrovfisk omkring Sjælland og Øerne er flere steder hårdt pressede. Derfor anbefaler Danmarks Sportsfiskerforbund, at der blandt andet indføres daglige fangstbegrænsninger, vinduesmål og udvidede fredningstider på brakvandsrovfisk og havørred.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

Netop nu arbejder Fiskeripolitisk Kontor under Miljø- og Fødevareministeriet med at revidere reglerne for kystfiskeriet omkring Sjælland og Øerne, de såkaldte Sjællandsbekendtgørelser. I den forbindelse har Danmarks Sportsfiskerforbund afgivet høringssvar og er kommet med sine anbefalinger til den kommende forvaltning af fiskeriet med henblik på at skabe et bæredygtigt lystfiskeri baseret på store bestande af vildfisk.

– Et godt lystfiskeri er afhængigt af sunde fiskebestande. Én måde at opnå det på er ved at genetablere og restaurere gyde- og opvækstområder. Det har de lokale foreninger på Sjælland arbejdet med i årevis og sammen med Den Sjællandske Grusbande under Fishing Zealand er der flere steder sat ekstra turbo på det arbejde, siger Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund og fortsætter:

DET FORESLÅR DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND

 

... om havørreden

 

  • En daglig fangstbegrænsning på tre havørreder pr. fisker, som skal gælde alle fiskeriformer.

 

  • Maksimalt én havørred over 60 cm pr. fisker pr. dag.

 

  • En udvidet fredningstid på farvede havørreder i saltvand fra d. 16. oktober t.o.m. 28./29. februar.

 

  • Forbud mod brug af ørredgarn i havørredens fredningsperiode i saltvand.

 

... om brakvandsgedden

 

  • En daglig fangstbegrænsning på én brakvandsgedde pr. fisker med et vinduesmål på 60-80 cm, som skal gælde alle fiskeriformer.

 

  • I nogle områder skal der indføres et forbud mod at hjemtage gedder, som det i dag er tilfældet i eksempelvis Stege Nor.

 

... om brakvandsaborren

 

  • En daglig fangstbegrænsning på tre brakvandsaborrer pr. fisker, som skal gælde alle fiskeriformer.

 

  • I nogle områder skal der kunne indføres en mere restriktiv begrænsning.

 

  • Indførsel af fredningstid på brakvandsaborrer fra d. 1. april t.o.m. 31. maj.

 

... om brakvandssandarter

 

  • En daglig fangstbegrænsning på én brakvandssandart pr. fisker, som skal gælde alle fiskeriformer.

– En anden måde er at regulere fiskeriet, både det rekreative og det erhvervsmæssige. Flere steder rundt om Sjælland er vores kystnære fiskebestande af blandt andet havørreder og brakvandsrovfisk som aborrer, gedde og et enkelt sted sandart hårdt pressede. Vi har derfor fremsat en række forslag, der skal sikre en yderligere beskyttelse af disse arter, og i sidste ende sikre det gode kystfiskeri rundt om Sjælland og Øerne, siger han.

Danmarks Sportsfiskerforbund har undervejs i processen været i tæt dialog med en række sportsfiskerforeninger og øvrige interessenter på Sjælland herunder Fishing Zealand og Den Sjællandske Grusbande.

Daglig fangstbegrænsning og udvidet fredningstid på havørreden
Et centralt element i Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar er en yderligere beskyttelse af havørreden i saltvand. Derfor har Danmarks Sportsfiskerforbund stillet en række generelle reguleringsforslag samt flere lokale bestemmelser, der skal beskytte havørreden yderligere i særligt sårbare områder.

– Vi har stillet forslag om en daglig fangstbegrænsning på tre havørreder pr. fisker for alle fiskeriformer. Det skal medvirke til at begrænse det målrettede fiskeri efter havørred med garn. Derudover har vi foreslået, at man maksimalt må hjemtage én havørreder over 60 cm pr. dag, da vi ønsker at passe ekstra på de fisk, der har vist en særlig evne til at vokse sig store, så de kan give deres gener videre, fortæller Kaare Manniche Ebert.

– Derudover anbefaler vi en udvidet fredningstid på havørreden fra 16. oktober til og med d. 18./29. februar. Og samtidig skal det naturligvis være ulovligt at sætte ørredgarn i denne periode, siger Kaare Manniche Ebert.

Danmarks Sportsfiskerforbund ønsker samtidig særlige bestemmelser og fredninger for havørreden i bl.a. Faxe Bugt, Præstø Fjord, Lammefjorden, Siddinge Fjord, Roskilde Fjord, Holbæk Fjord og Isefjorden. Læs mere om det i høringssvaret her.

De sårbare brakvandsrovfisk skal beskyttes yderligere
De nye Sjællandsbekendtgørelser omfatter ikke kun havørredfiskeriet, men også fiskeriet efter brakvandsrovfisk. I flere fjorde omkring Sjælland findes der unikke bestande af brakvandsgedder og -aborrer, der i dag ikke er beskyttet i særlig udstrakt grad. Og bestandene er yderst sårbare på grund af deres relativt afgrænsede leveområder.

LOKALE FREDNINGER OG BESTEMMELSER

 

Med de nye Sjællandsbekendtgørelser er også stillet en række forslag til nye fredningsbælter og lokale bestemmelser. Læs mere om Danmarks Sportsfiskerforbunds holdninger hertil i vores høringssvar.

– Vi ønsker, at der med de to nye Sjællandsbekendtgørelser bliver et markant større fokus på at beskytte de sjællandske brakvandsrovfisk. Derfor anbefaler vi daglige fangstbegrænsninger på maksimalt en gedde, en sandart og tre aborrer pr. fisker. Derudover ønsker vi, at der indføres fredningstid på brakvandsaborren fra 1. april til og med 31. maj. Og et vinduesmål for brakvandsgedder på 60-80 cm, så de værdifulde store individer bliver beskyttet, siger Kaare Manniche Ebert.

– Lokalt, i særligt sårbare områder, som f.eks. i Stege Nor, skal der fortsat være et totalforbud mod hjemtagning af gedder. Og vi så gerne, at der var mulighed for at udbrede det til andre områder, hvis der viser sig at være et behov for det. Derudover anbefaler vi, at man øger fiskerikontrollen i perioder med et stort fisketryk i sårbare områder såsom Stege Nor, siger Kaare Manniche Ebert.

Find alle detaljer og forslag i Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til Sjællandsbekendtgørelserne her.