Temadag om bækørredbestandene d. 19. januar 2020

Billed 2, Bækørred På 55 Cm, Juni 2010 Dagens tema er at bevare og gerne forøge bestandene af bækørreder i vandløbene. Hvad skal der til, hvad ved vi og hvad ved vi ikke. Foto: Rune Hylby.

De danske bækørredbestande er mange steder gået tilbage, og særligt de store bækørreder mangler i mange vandløb. Derfor inviterer Den Sjællandske Grusbande til temadag om bækørreden søndag d. 19. januar, med henblik på at finde løsninger, der igen kan sikre gode store bestande.

Drømmer du om at fange en stor, smuk bækørred? Så er det måske Island eller New Zealand, du skal bestille flybilletter til. For mange steder herhjemme er bækørredbestandene og særligt forekomsten af store individer nemlig gået tilbage.

Det danske bækørredfiskeri har ellers tidligere været højt anset, og mange lystfiskere startede deres fiskekarriere med at jagte de smukke, rødprikkede ørreder i deres lokale vandløb.

Nu sætter Den Sjællandske Grusbande under Fishing Zealand fokus på den negative udvikling med en temadag om bækørreden i Byens Hus i Roskilde søndag d. 19. januar.

Temadag om bækørreden

 

Byens Hus, Stændertorvet 1, Roskilde.

 

Kl. 11.11 - 16.16.

 

Oplæg ved DTU Aqua og Danmarks Sportsfiskerforbund.

 

Alle er velkomne. Gratis deltagelse.

 

Husk tilmelding på runehylby@gmail.com eller tlf. 25 36 42 80 eller via Facebook.

– De danske bækørredbestande er pressede og i mange vandløb er bestandene gået tilbage. Derfor vil vi kigge nærmere på, hvordan vi sikrer gode store bestande, siger Rune Hylby, bandeleder i Den Sjællandske Grusbande og fortsætter:

– Ørreden er jo desuden ikke kun en trofæfisk for lystfiskere. Også i kommunerne er fisken værdifuld, idet den er en indikator for, om vandmiljøet i vandløbene har det godt, da den indgår som parameter for god økologisk tilstand, siger Rune Hylby.

Oplæg fra DTU Aqua og Danmarks Sportsfiskerforbund
På temadagen vil der være oplæg af Henrik Dalby Ravn fra DTU Aqua. Henrik Dalby Ravn vil præsentere problematikken ud fra den viden, DTU Aqua besidder, herunder, hvilke faktorer, der påvirker bestandene og mulige tiltag for at forbedre, og i det mindste sikre bestandene i Danmark.

Derudover vil biolog Kaare Manniche Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund give sit bud på, hvilke faktorer, der presser bækørreden, med fokus på prædatorer som skarv og odder. Han vil også komme med eksempler på, hvordan foreninger rundt om i landet forvalter fiskeriet efter bækørreden, og han vil fremlægge tal for foreningernes frivillige arbejde med at restaurere vandløbene.

Alle er velkomne
Det er gratis at deltage i arrangementet og alle er velkomne.

– Vi håber at se en masse forskellige mennesker til dette hyggelige arrangement; lystfiskere, biologer, kommuner og andre naturinteresserede, samt ikke mindst folk fra Fyn og Jylland, der kan være med til at berige os med deres viden, og måske vi endda også kan bidrage til en lidt større viden for vores broderfolk i vest, siger Rune Hylby.

Der vil være sandwich og drikkevarer i løbet af dagen.

Arrangementet afholdes i samarbejde med Roskilde Kommune og Byens Hus.

Læs mere og tilmeld dig her.

Eller tilmeld dig via mail eller sms til Rune Hylby på runehylby@gmail.com eller tlf.: 25 36 42 80.