Ny bog om Danmarks natur gennem de sidste 200 år

Omslag Front

Voldsomme ændringer har præget Danmarks natur og landskaber gennem de sidste 200 år. Nu kommer hele udviklingen i alle landskabstyper på land og i vand frem i lyset i ny bog.

OM BOGEN

  • Bogen er i A4 format og indbundet i stift bind.

  • De 276 sider er rigt illustreret med 485 gamle og nye fotografier, 85 kort og 50 akvareller.

  • Bogen bliver solgt fra 25. november 2019, og kan allerede nu forudbestilles på email til forlagsbestyrer@bfnsforlag.dk

  • Pris: 250 kr.

Forfatteren Kaj Sand-Hansen og fotografen Jens Chr. Schou blev oprindeligt inspireret til bogen ”Så forandret – Danmarks natur gennem 200 år” ved at sammenligne gamle og nye fotos taget fra samme position i landskabet.

Ved disse sammenligninger stod det hurtigt klart for dem, hvor forandret Danmark er blevet gennem de seneste 200 år. Det skabte både forundring, rædsel og glæde ved at se forskellen fra dengang og nu.


Bjarne Majfluer 2
I bogen beskrives lystfiskerens glæde ved vandløbene, når majfluerne sværmer samt deres vilje til at forsvare åer og bække. Foto: Bjarne Moeslund.

Vandets forandring
Vandløbenes, søernes og kystvandenes udvikling samt lystfiskeriets muligheder er også beskrevet i tre kapitler og rigt illustreret. Nedenfor kan du læse et uddrag fra bogens kapitel om åer og bække.

Uddrag: Åer og bække
Der findes stærke fortalere for naturen i skove og på enge og overdrev. Men ingen kan i engagement måle sig med lystfiskernes for vandløbene og deres ørreder og laks. Opstemmede, kanaliserede, rørlagte, voldsomt forurenede og uegnede for ørreder og laks var vandløbenes nedslående skæbne som resultat af udviklingen gennem mere end 150 år. Særlig perioden 1920-1970 var slem, før nedturen endelig blev vendt til fremgang for fiskene og smådyrene fra 1970’erne og fremefter. Når politikere i dag nedprioriterer vandløbenes økologisk kvalitet med udsagn som ”de forhadte vandløb” for atter at forfordele afvandingsinteresserne fremfor miljøet og fiskene, leger de derfor med lystfiskernes inderste følelser. Lystfiskeriet og vandløbenes forurening var omdrejningspunktet for vedtagelsen af Danmarks Miljøbeskyttelseslov og kampstarten mod vandforureningen. Politikernes forsøg på at skrue denne indsats tilbage fik med overraskende styrke lystfiskerne ud på de sociale medier med skarpe fiskekroge og svirpende stænger.