Skoleelever fra Osted Skole hjalp til med udsætningsarbejdet

Billed 1, Sif

Først lagde de gydegrus og skjulesten i Tokkerup Å i Lejre Kommune, siden var det tid til udsætning af 1/2-års yngel i åen. Eleverne fra Osted Skole er ved at være ganske godt uddannet i vand- og fiskepleje.

Da Tokkerup Å ved Osted i Lejre Kommune for en måned siden skulle restaureres skete det i et større samarbejde mellem Osted Skole, ”Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord”, Den Sjællandske Grusbande, Lejre Kommune og lodsejerne langs åen.

30 kubikmeter gydegrus og en god håndfuld skjulesten blev lagt i åen af 40 elever, der havde emneuge om vand i forbindelse med FN’s Verdensmål.

– Det blev et fantastisk projekt og var samtidig første del af et godt samarbejde. I forbindelse med projektet blev det nemlig aftalt, at når foreningen skulle sætte halvårsørreder ud i Tokkerup Å på projektstrækningen, skulle eleverne hjælpe til, fortæller Rune Hylby, bandeleder i Den Sjællandske Grusbande.

Billed 2, Camilla, Josefine Og Maja Camilla, Josefine og Maja fra 9. klasse mangler lige at sætte den sidste lille ørred ud i åen. Det var ikke nemt at få den sprælske ørred til at ligge stille, så den kunne tages ganske uden hvin og fnis. Foto: Rune Hylby.

Derfor blev den almindelige undervisning onsdag efter frokost i sidste uge aflyst, da 40 elever skulle sætte fisk ud sammen Torben Trampe og Kim Jørgensen fra foreningen. Rune Hylby havde købt 40 salatbokse af den slags med låg, gennemsigtige og præcis så store, at de kan rumme en håndfuld små halvårsfisk.

– Salatboksene er uovertrufne til den slags, idet hver elev således kan få en lille portion ørreder til udsætning, som de kan være ansvarlige for. Halvårsørreder skal nemlig sættes ud enkeltvis, idet de små fisk allerede i denne spæde alder er ualmindelig territoriehævdende, og får de ikke skjul for sig selv, bruger de kræfter på at jage andre artsfæller. Derfor er skjulestenene, som eleverne havde lagt ud, også af afgørende betydning for overlevelsen, og dermed produktionen af ørredsmolt, siger Rune Hylby.

I en lind strøm blev salatboksene fyldt med små sprællevende ørreder, hvorefter eleverne begav sig nedstrøms for at sætte de små ørreder ud til et liv i vandløbet.

Billed 0, William Fabricius Hansen Og Gustav Petersen, Begge Fra 8.A Er Klar Til At Tage Imod Hver Deres Lille Portion Ørreder Til Udsætning I Tokkerup Å William Fabricius Hansen og Gustav Petersen, begge 8.a i færd med at få hver deres portion ørreder til udsætning i Tokkerup Å. Foto: Fishing Zealand.

Ørrederne er lokalt tilpassede, idet moderfiskene blev fanget i Langvad Å-systemet tilbage i 2018. Derefter er de blevet opdrættet i Hvilested Dambrug i Østjylland, for siden at blive sat ud i sit lokalområde.

– Nogle elever måtte gå langt, for projektstrækningen var jo knap en halv kilometer i alt. Andre elever slap med en lidt kortere tur. Men hvad gør det, når man slipper for dansk og matematik en onsdag eftermiddag, og i stedet gør noget for naturen lige uden for døren i Osted, fortæller Rune Hylby og fortsætter:

– Og så er det skønt at se, at tilhørsforholdet til det lokale ørredvand spirer frem.

I alt blev der sat omkring 500-600 små halvårsfisk ud på strækningen, og de har både rigeligt føde og rigeligt skjul til at klare sig igennem vinteren.

– Mon ikke eleverne også kan lokkes af huse en gang til, når de voksne og gydemodne ørreder står på gydebankerne klar til at give næste generation en god start i det fine gydegrus, som eleverne har lagt ud og rettet til for en måned siden, slutter Rune Hylby.

Se video fra Tokkerup Å nedenfor: