Endelig afgørelse fra Miljøstyrelsen: Gudenaacentralen har fortsat pligt til at udsætte ørreder i Gudenåen

Tangeværket Web

Miljøstyrelsen har netop truffet endelig afgørelse om, at Gudenaacentralen fortsat har pligt til at udsætte ørreder i Gudenåen og præciserer samtidig omfanget af pligtudsætningerne.

I januar 2019 sendte Miljøstyrelsen et udkast til afgørelse vedrørende Gudenaacentralens pligtudsætning i partshøring hos Gudenaacentralen. Efterfølgende har Gudenaacentralen fremsendt en række indsigelser mod Miljøstyrelsens udkast til afgørelse. Men nu har Miljø-styrelsen afvist alle indsigelserne og truffet endelig afgørelse om, at Gudenaacentralen fortsat har pligt til at udsætte ørreder i Gudenåen i samme omfang som hidtil.

– Vi er rigtig glade for Miljøstyrelsens afgørelse. Gudenaacentralen, der ejer Tangeværket, har siden 1920 været pålagt en årlig pligtudsætning af ørreder som et plaster på såret for de store negative konsekvenser Tangeværket og Tange Sø har for ørredbestanden i store dele af Gudenåsystemet. Og afgørelsen slår altså nu fast, at det skal de blive ved med, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Gudenåens Ørredfond

 

  • Gudenåens Ørredfonds historie går tilbage til stiftelsen i 1971.

 

  • Gudenåens Ørredfond er i dag et samarbejdsforum for 7 sportsfiskerforeninger med til sammen ca. 3.000 medlemmer.

 

  • Gudenåens Ørredfond opdrætter og varetager udsætning af fisk i henhold til udsætningspla-ner for Gudenå og tilløb til Randers Fjord. Årligt produceres og udsættes ca. 285.000 stk. fisk.

 

  • Opdrættet foregår på Skibelund Havørred opdræt, der ejes af Gudenåens Ørredfond. En pasningsordning bestående af en gruppe frivillige lystfiskere fra Bjerringbro og Langå varetager det store arbejde med daglig pasning af fisk og drift af dambruget. Læs mere om Gudenåens Ørredfond her.

Gudenaacentralen har forsøgt at begrænse omfanget af udsætninger
Som det fremgår af afgørelsen, har Gudenaacentralen i sit høringssvar forsøgt at få be-grænset omfanget af pligtudsætningerne. Men det afviser Miljøstyrelsen altså i afgørelsen. Så længe faunapassagen ved Tangeværket ikke forbedres, skal Gudenaacentralen fortsat udsætte det antal ørreder af vildfisk og til de priser, der er fastsat af DTU Aqua.

– Gudenaacentralen har gennem flere år forsøgt at slippe udenom deres forpligtelser. Blandt andet har de gang på gang nægtet at betale regningerne fra Gudenåens Ørredfond, der blandt andet står for Gudenaacentralens pligtudsætning af ørreder i Gudenåen. Det er derfor glædeligt, at Miljøstyrelsen nu sætter en endelig stopper for Gudenaacentralens mange krumspring, siger Verner W. Hansen.

Du finder Miljøstyrelsens afgørelse her.