Hjarnø Havbrug A/S bør ikke få tilladelse til tanganlæg ved Endelave

kelp-2147456.jpg

I et høringssvar til Kystdirektoratet anbefaler Danmarks Sportsfiskerforbund, at Hjarnø Havbrug A/S ikke får lov til at etablere et nyt, stort tanganlæg syd for Endelave. Hjarnø Havbrug A/S mangler både at redegøre for et reelt behov for et tanganlæg, ligesom virksomheden tidligere har vist eksempler på dårlig vedligeholdelse og oprydning efter Endelave Havbrug.

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

Det politianmeldte Hjarnø Havbrug A/S har søgt om tilladelse til at etablere et 3-årigt tangdyrkningsanlæg syd for Endelave ved Horsens Fjord. Men i sin ansøgning mangler Hjarnø Havbrug A/S at præcisere en række afgørende detaljer for det planlagte tanganlæg. Danmarks Sportsfiskerforbund anbefaler i et høringssvar derfor Kystdirektoratet til at afvise ansøgningen.

– Det er ganske enkelt en uholdbar ansøgning, der ikke bør godkendes. Hjarnø Havbrug A/S redegør simpelthen ikke for, at de har et reelt behov for et 3-årigt tanganlæg, og det er samtidig meget uklart, hvilken dyrkningsteknik og størrelse tanganlægget skal have, siger Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Vil optage store havområder
Ifølge Hjarnø Havbrug A/S vil tanganlægget komme til at dække knapt 5 hektar, men hertil kommer yderligere areal til markeringsbøjer af anlægget. Det vil samtidig være højst sandsynligt, at anlægget vil være til visuel gene for lokale borgere og brugere af havet omkring Endelave og Horsens Fjord.

– Anlægget vil komme til at ligge i et stærkt trafikeret område med både erhvervs- og fritidssejlads ind og ud af Horsens Fjord – og endda også ud for Endelaves største sommerhusområde. Så placeringen kunne ganske enkelt ikke være meget værre, hvad angår visuelle og trafikale gener, siger Lars Brinch Thygesen.

Rydder ikke op efter sig
Samtidig viser tidligere erfaringer, at Hjarnø Havbrug A/S ikke sørger for at vedligeholde og rydde op efter sig.

– Ved Hjarnøhage, hvor der også kører et sukkertangsprojekt med dyrkning af tang på bøjer, er der talrige eksempler på løsrevne bøjer med overrevet nylonline hængende, der flyder rundt og senere skyller op på de lokale strande. Og der er også skyllet kæmpestore plastikrør op på strandene. Det tegner et billede af, at virksomheden ikke formår at tilse materiellet og vedligeholde anlægget ordentligt, siger Lars Brinch Thygesen.

Ansøgning kræver miljøvurdering
Men det er ikke kun de visuelle gener og plastikforureningen, der kan komme til at udgøre et problem ved et nyt tanganlæg. Natur, dyreliv og havmiljø er i fare for en negativ påvirkning.

– Vi forventer, at Kystdirektoratet tager stilling til om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af anlæggets påvirkning af dyre- og fugleliv samt den øvrige natur i området. De såkaldte Natura2000-områder, bør efter vores mening naturligvis tages meget alvorligt. De er Internationale naturbeskyttelsesområder udpeget på grundlag af planter, dyr og naturtyper, der kræver ekstra opmærksomhed samt beskyttelse, slutter Lars Brinch Thygesen.

Læs hele Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar her.