Fiskeristyrelsen bør inddrage Hjarnø Havbrug A/S' tilladelser til muslingeopdræt

musling lars pauli.jpeg

Hjarnø Havbrug A/S ønsker nye 10-årige tilladelser til sine fire muslingeopdræt. Men virksomheden har ikke levet op til vilkårene i sine hidtidige tilladelser, og samtidig ligger de kommende vilkår for kompenserende opdræt af muslinger endnu ikke fast. Derfor bør Fiskeristyrelsen afvise ansøgningerne og inddrage tilladelserne til muslingeopdræt.

I et høringssvar om Hjarnø Havbrug A/S’ ansøgninger til fortsat tilladelse til anlæg til muslingeopdræt anmoder Danmarks Sportsfiskerforbund nu Fiskeristyrelsen om at inddrage virksomhedens tilladelser.

– Der er ikke noget som helst grundlag for at forlænge Hjarnø Havbrug A/S’ nuværende fire tilladelser til muslingeopdræt i og omkring Horsens Fjord. Hjarnø Havbrug A/S har nemlig i årevis og i væsentligt omfang tilsidesat vilkårene i de nuværende tilladelser, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Tilladelserne ikke udnyttet i årevis
Det har således været et afgørende vilkår i de hidtidige tilladelser til muslingeopdræt, at Hjarnø Havbrug A/S i almindeligt omfang har skullet udnytte tilladelserne.

– Men Hjarnø Havbrug A/S har siden 2014 ikke høstet og fraført en eneste musling fra de fire muslingeanlæg. Det bekræfter Hjarnø Havbrug A/S endda selv i deres ansøgning til Fiskeristyrelsen om forlængelse af tilladelserne. Her anfører Hjarnø Havbrug A/S blandt andet, at der i 2015-2017 ikke er høstet muslinger, da det har været umuligt at afsætte dem, siger Verner W. Hansen.

Hjarnø Havbrug A/S begrunder endvidere deres ansøgninger om forlængelse af tilladelserne til muslingeanlæggene med, at de skal indgå som kompenserende virkemiddel ud fra en forventning om, at det kan danne grundlag for, at virksomheden kan få tilladelser til en øget havbrugsproduktion.

Rammer for kompensationsopdræt mangler
Men reglerne for, at muslingeopdræt kan indgå som kompenserende virkemiddel i nye eller ændrede miljøgodkendelser af havbrug, er endnu ikke fastsat, så den begrundelse er fuldstændig hypotetisk.

– På nuværende tidspunkt er det fuldstændig uafklaret, om Hjarnø Havbrug A/S overhovedet kan få nye miljøgodkendelser til udvidelse af deres havbrugsproduktion med vilkår om muslingeopdræt som kompenserende virkemiddel. I givet fald vil det under alle omstændigheder have meget lange udsigter inden det er afklaret. Det vil derfor være helt uholdbart, hvis Fiskeristyrelsen udsteder tilladelser til muslingeopdræt, der skal indgå som kompenserende virkemiddel i forhold til miljøgodkendelser af havbrug, så længe der ikke er fastlagt regler for dette, siger Verner W. Hansen.

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar her.