Danmarks Sportsfiskerforbund: Uholdbart at gøre vandindvinding fra vandløb og søer lettere i tørkeperioder

irrigation-588941_1920.jpg

Regeringen, Socialdemokratiet og DF vil gøre det lettere for landbruget at indvinde vand under tørkeperioder. Men forslaget tager ikke hensyn til, at fisk og fauna i vandløb og søer også mangler vand i disse perioder.

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

TØRKEPAKKEN

 

I september 2018 vedtog regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti en hjælpepakke, der skulle give landbruget bedre muligheder for at håndtere tørkeperioder i fremtiden. Hjælpepakken omfattede fem initiativer:

 

1. Landbruget fritages for produktionsafgifter i 2019

 

2. Bedre vandingsmuligheder i fremtidige tørkesituationer

 

3. Nedsættelse af ekspertgruppe med fokus på landbrugets økonomi

 

4. Oprettelse af tilskudsordning til jordfordeling i 2019

 

5. Multifunktionel jordfordelingsfond

Efter en ekstraordinær varm og tør sommer vedtog regeringen, Socialdemokratiet og DF i september 2018 en hjælpepakke, der skulle ruste landbruget mod lignende situationer i fremtiden. Hjælpepakken bestod af fem initiativer, hvoraf et af dem var at forbedre mulighederne for at indvende vand i tørkeperioder.

Initiativet har nu resulteret i et ændringsforslag til reglerne om vandindvinding og vandforsyning. Forslaget vil gøre det muligt for kommunerne at udstede vandindvindingstilladelser af tre måneders varighed uden at skulle igennem en faglig og demokratisk proces, hvor f.eks. grønne organisationer kan komme med indsigelser.

– Det er helt uholdbart, at natur- og miljøorganisationer nu sættes ud af spillet, når det skal vurderes, hvor og hvornår det skal være muligt at indvinde vand til markvanding. Natur og fisk mangler jo netop også vand i perioder med ekstrem tørke. Det så vi i sommers, hvor flere vandløb rundt om i landet tørrede helt ud og manglen på ilt betød fiskedød flere steder, siger Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Nej til vandindvinding fra vandløb og søer
Af ændringsforlaget fremgår det ikke tydeligt om de midlertidige vandindvindingstilladelser kun gælder vandindvinding fra grundvandsboringer eller om det også gælder vandindvinding fra søer og åer.

– Vi har behov for, at det bliver præciseret, hvor man kan indvinde vand fra på disse tre-måneders tilladelser. I tørkeperioder vil søer, vandløb og det øvre grundvand være absolut mest sårbart. Det skal altså klart fremgå, at overfladevandindvinding fra vandløb og søer ikke er en mulighed, siger Lars Brinch Thygesen.

Vandindvinding fra vandløb og søer er ifølge vandområdeplanerne en påvirkning af væsentlig betydning for vandområdernes tilstand. Ændringsforslaget kan altså være i direkte strid med de mål, der er sat for naturen i vandløb og søer rundt om i landet.

– Det er simpelthen uforeneligt med de mål, der er for god økologisk tilstand i vores vandløb og søer, at man begynder at indvinde vand i de tørreste perioder. Så at give kommunerne frit spil til at uddele tre måneder lange tilladelser til vandindvinding er et skridt i den helt forkerte retning. Det bør være helt obligatorisk, at de grønne organisationer indgår som høringspart, så vi undgår forringelser af naturen, siger Lars Brinch Thygesen.

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar her.