Catch and release fiskeri i Gudenåen

IMG_1371.JPG

På årets generalforsamling i Horsens og Omegns Sportsfiskerforening blev et medlemsforslag om 100 % catch and release fiskeri på foreningens vand i Gudenåen vedtaget.

Horsens og Omegns Sportsfiskerforening råder over noget af landets flotteste fiskevand i form af mere end 15 km af den øvre Gudenå, inklusiv tilløbet Mattrup Å. Historisk er strækningerne berømte for deres fine bækørred og stallingfiskeri, men i nyere tid har bestandene været pressede. Der landes dog hvert år flotte fisk, også i trofæstørrelser, langs foreningens vande.

Catch and release only
Til den nyligt afholdte generalforsamling var der både forslag om udelukkende at følge de nationale regler og på den anden side forslag om 100 % catch and release og desuden forbud mod at fiske med naturlig agn. Bestyrelsen prøvede at formulere et kompromis mellem de to forslag, men dette blev ikke vedtaget. Efter en livlig debat måtte de 40 fremmødte medlemmer til stemmeurnerne, og med stemmerne 26 for og 14 imod blev forslaget vedtaget.

Dette betyder fremover, at:
1. Bækørred og stalling skal genudsættes så hurtigt og skånsomt som muligt.

a. Ved fotografering af fangst anbefales det at holde fisken under vand så meget som muligt og kun løfte fisken hurtigt op, når billedet tages.

b. For at mindske skader af fiskens slimhinde anbefales det at bruge et knudeløst landingsnet.

c. Skal fisken vejes gøres dette, mens fisken ligger i nettet. Fisken bør aldrig
vejes ved at løfte den op i gæller eller mund.

2. Der må udelukkende fiskes med modhageløse kroge eller kroge, hvor modhagerne er klemt ned fuldstændigt.

3. Der må maksimalt være en krog per agn, og krogen må maksimalt bestå af tre krogspidser.

4. Fiskeri er kun tilladt med kunstig agn.

P5234350[1].JPG
Fremover er det ikke længere muligt at hjemtage bækørred og stalling på Horsens-vand i den øvre Gudenå. Foto: Martin Broch-Lips

Pressede bestande med lyspunkter
Baggrunden for forslaget er, at der i praksis er spærret for fiskepassage ved Vestbirk Vandkraftværk. Det betyder, at nedstrøms vandrende smolt forsvinder i Vestbirksøerne, og at meget få gyde-ørreder komme forbi kraftværket.

Indtil der åbnes her, er det derfor nødvendigt at passe på de fisk, som findes.cDerudover har man ved flere lejligheder observeret store flokke af skarv fiske i åen, hvilket også er med til at presse bestandene.

Selvom bestandene er pressede og et stykke fra tidligere tiders styrke, så er der også lyspunkter ved åen. Flere af foreningens medlemmer har gennem en årrække kunnet dokumentere, at catch and release i høj grad virker. Ved billedsammenligning har man kunnet genkende store genudsatte fisk og dermed forbliver attraktive sportsfisk for foreningens medlemmer.

P6090277_komp.jpg
Det er bækørreder som denne, man kan være heldig at støde på i øvre Gudenå. Foto: Tommy N. Andersen