Ulovligt garnfiskeri i Roskilde Fjord

2019-02-22 11.26.17.jpg Garnet var sat kun 10-15 meter fra land og var tre gange den tilladte længde.

To gange i løbet af februar anmeldte Sportsfiskerens webredaktør ulovligt garnfiskeri i Roskilde Fjord ved Frederiksværk. Begge gange rykkede fiskerikontrollen ud, men de havde dog ikke held med at tage synderen på fersk gerning. Det er dog vigtigt at anmelde sager som disse for at give et overblik over problemets omfang, forklarer Fiskerikontrollen.

Søndag den 3. februar blev Sportsfiskerens webredaktør, Henning Pedersen, kontaktet af en lokal fiskekammerat, der netop havde været ved lystbådehavnen i Frederiksværk, og her havde han overværet, at en garnfisker havde røgtet sit garn. Garnet var markeret med vager, som reglerne foreskriver, men den ene vage stod kun 10-15 meter fra molen, og garnet fortsatte derfra flere hundrede meter vestpå.

– Vi aftalte, at jeg skulle lave en anmeldelse til kontrollen. I anmeldelsen skrev jeg, at vi havde billeder af mand, båd og garn, og den 6. februar skrev fiskerikontrollen tilbage, at de havde været forbi på kontrolbesøg. Redskabet var dog fjernet, men de ville gerne have tilsendt billederne, fortæller Henning.

garn3.jpg 100 meter reglen ved garnredskaber gælder også ved havnemoler.

For langt og for tæt på land
Den 22. februar var den så gal igen. Om formiddagen ville Henning Pedersen sætte sin pontonbåd i vandet lige syd for stålværket i Frederiksværk, og under klargøringen dukkede en velkendt båd op ud i fjorden.

– Han sejlede helt ind tæt ved stålværket og satte sit garn 10-15 meter fra land og fortsatte et godt stykke sydpå. Da jeg kom ud på vandet, kunne jeg konstatere, at det var nedgarn, og ved senere opmåling på luftfoto kunne jeg se, at det var omkring 400 meter langt, fortæller Henning og fortsætter:

– Det svarer til ni garnlængder, og da man kun må fiske med tre garnlængder, var det både for langt og sat for tæt på land.

Tyvfiskeri ved højlys dag
Til Hennings overraskelse var det forsynet med vager, så der var ikke gjort forsøg på at skjule det. Tilmed sad der på den ene vage et ejermærke med navn og fiskerinummer, så da Henning anmeldte garnet, kunne han oplyse data på fiskeren.

Mandag den 25. februar var fiskerikontrollen så igen på besøg i Frederiksværk. Heller ikke denne gang fandt de ulovlige redskaber, men ud fra oplysningerne i anmeldelsen og de tilsendte fotos fandt de nemt frem til fiskeren, som de mødte ved hans båd.

– Vi talte med manden, som godt var klar over reglerne, og han ved nu, at vi har fokus på ham, så jeg håber, det får ham til at besinde sig, skrev fiskerikontrollør René Jespersen i sin tilbagemelding på mail.

Regler og anmeldelse
Nedgarn skal sættes mindst 100 meter fra land. Moler, kajanlæg, øer og holme betragtes også som land.

Ruser må derimod sættes helt ind til land.

 

En fritidsfisker må anvende op til seks redskaber. Heraf må de tre være garn. Den samlede garnlængde må maksimalt være 135 m.

 

Læs mere om reglerne her: Regler for lyst- og fritidsfiskeri.

 

Anmeldelse af ulovligt fiskeri kan foretages her: Anmeld ulovligt fiskeri.

 

Det er frivilligt, om man vil opgive kontaktoplysninger ved anmeldelsen. Man kan ikke indsende fotos i forbindelse med anmeldelsen, men man kan skrive i anmeldelsen, at man har fotos. Fiskerikontrollen kan så efterfølgende bede om at få dem tilsendt, men det forudsætter, at man har opgivet sine kontaktoplysninger.

Spørgsmål til fiskerikontrollen
Sportsfiskeren.dk har efterfølgende talt med René Jespersen fra Fiskeristyrelsens afdeling i Ringsted og spurgt til fiskerikontrollens arbejde med udgangspunkt i de to konkrete hændelser.

Blandt lystfiskere er der ofte nogen, der giver udtryk for, at det ikke kan betale sig at anmelde ulovligheder, for kontrollen kommer alligevel ikke ud på besøg. Hvad er det, der afgør, om I rykker ud i de enkelte tilfælde?

– Vi skal selvfølgelig prioritere vores opgaver, så vi vurderer altid, hvor veldokumenteret anmeldelsen er. Kan vi få tilsendt fotos, kan vi ofte afgøre, om der er tale om garn eller ruser, for vi får en del anmeldelser, hvor anmelderen tror, det er garn, men det faktisk er lovlige ruser, fortæller René Jespersen. Han fortæller også, at anmeldelserne er med til at give et billede af, hvor problemerne er størst, og det betyder selvfølgelig noget for, hvor man tager på kontrolbesøg.

– Det er derfor rigtig vigtigt, at man anmelder, for selv om vi måske ikke rykker ud lige med det samme, så er det med til at give os et overblik, siger René og tilføjer, at antallet af anmeldelser i den sidste ende også kan have indflydelse på, hvor mange resurser der helt overordnet tilføres området.

Men nogen vil nok undre sig over, at I ikke kan rejse en sag i et tilfælde som dette, hvor I har navn og fiskerinummer på lovovertræderen samt billeddokumentation og vidner.

– Vi skal i disse sager være 100 % sikker på, at vi har vores beviser i orden, så derfor skal vi ved selvsyn konstatere overtrædelserne, men anmeldelser og ikke mindst fotos kan være en stor hjælp, når vi skal finde synderen, fastslår René Jespersen.

Mange giver udtryk for, at de i frustration gerne vil gribe til selvtægt eller opfordrer andre til at gøre det.

– Det tager vi stærk afstand fra, og kommer vi forbi, mens man står med et garn i hænderne, vil man blive betragtet som ejer af redskabet, hvis der ikke er navn og fiskerinummer på det. Hvis der er navn på, vil det derimod blive betragtet som tyveri. Vi opfordrer derfor til, at alle i stedet anmelder de ulovligheder, de ser, slutter fiskerikontrollør René Jespersen.