Fokus på sælerne i Karup Å og Limfjorden

spættet sæl 2.jpg Syv sæler med GPS-sendere svømmer nu rundt i Limfjorden. Herved kan forskerne løbende følge med i sælernes adfærdsmønstre.

Siden 2008 er der gjort en del observationer af spættet sæl i Karup Å og de øvrige åer omkring Limfjorden. Sælerne kan være til stor gene for lystfiskeriet, idet de både æder opgangsfiskene samt skræmmer ørrederne, så fiskeriet bliver dårligt.

Både forskere og lokale lystfiskere har i disse år fokus på at blive klogere på sælernes adfærd i Karup Å, idet der opleves en intensivering af fouragerende sæler i åen. Udover Karup Å er der også gjort observationer af sæler i Lindenborg Å, Lerkenfeld Å, Simested Å og Skals Å. Af den samlede danske bestand på omkring 17.000 spættede sæler vurderer forskerne, at ca. 1.500 har den centrale del af Limfjorden som levested.

spaettet-sael.jpg Sælerne fanges i garn og mærkes med GPS-sender på hovedet, inden de uskadte slippes fri igen.

GPS-mærkning af sæler
Som en del af projektet har forskerne på Aarhus Universitet udstyret syv sæler med GPS-sender, så deres færden kan følges året rundt. De syv sæler blev mærket i september 2018 og i januar 2019 og svømmer nu rundt med en GPS-sender på hovedet, hvilket gør dem nemme at genkende. De GPS-mærkede sæler er naturligvis fredede og må ikke reguleres. Alle sælerne er fanget og mærket i området omkring Sundsøre og indtil videre (18. feb. 2019) er der ikke nogen af disse sæler der har været en tur omkring Skive Fjord, hvor Karup Å har sin udmunding.

Regulering af sæler i Karup Å
For at minimere sælernes påvirkning på fiskeriet i Karup Å, har lodsejerforeningen ved Karup Å søgt om og fået tilladelse til at regulere sælerne i åen. Denne har man i lighed med sidste år opnået, hvilket betyder at sæler i åen kan reguleres efter de vilkår, som er stillet i tilladelsen.

Sælerne i åen må derfor reguleres frem til 1. juni 2019. Observerer man en sæl i åen bedes man hurtigst muligt kontakte et medlem af Karup Å Sammenslutningens ”sælgruppe”. Kontaktoplysninger og yderligere informationer om projektet kan findes på sammenslutningens hjemmeside her

Derudover opfordres der kraftigt til, at observationen indberettes til forskerne på følgende her: 
Indberet sæler her.

Fiskeriet er startet
Fiskeriet i Karup Å er som sædvanligt startet den 1. marts. At der allerede kan være gode fisk at komme efter tidligt på sæsonen beviste Lars Uhre Bruun sidste år, hvor han den 25. marts landede et monster af en opgangsfisk på 11,3 kg fordelt på 97 cm. I år er der endnu ikke landet fisk i den kaliber, men kort efter premieren var Henrik Johansen både heldig og dygtig nok til at lande en flot overspringer på 4,3 kg. Du kan se en video med fangsten nedenfor.