Havørreden stortrives i Gudsø Mølleå

untitled.png Her kan man for alvor se, hvordan en hunørred har rodet i gruset under gydningen.

Restaureringen af Gudsø Mølleå i 2014 har vist sig at være en særdeles god investering. Havørrederne stortrives nemlig i det smukke vandløb og gyder på livet løs.

Gydende ørreder
Små vandløb med koldt vand, grus og hurtig strøm er den ideelle brudeseng for de gydende ørreder. Gydningen sker primært i december og januar, så her har man chancer for at se havørreder på nært hold i de små vandløb. Vandet sprøjter til alle sider, når hunnen vifter stenene rundt med halen, mens hannerne kæmper om muligheden for at befrugte de æg, som hunørreden gyder.

Biolog Bent Nielsen fra Kolding Kommune er netop blevet færdig med en systematisk optælling af gydebanker i Gudsø Mølleå, og resultatet er ganske enkelt fantastisk. Å-systemet, der er 24 km langt, har gydebanker på mellem 15 - 18 km af strækningen, og Bent Nielsen har talt lidt over 300 brugte gydepladser i vandløbet. Det giver 1 gydebanke per cirka 50 meter.

Man forventede en god effekt, da Kolding Kommune i 2014 lavede et stryg ved Gudsø Mølle, fjernede spærringer ved rørføringer under to veje, genslyngede vandløbet ved Birkemosen og udlagde gydegrus forskellige steder. Nu ser vi så denne effekt, forklarer Bent Nielsen.

En investering med afkast
Kolding Kommune brugte tilbage i 2014 2,2 mio. kr. på projektet, og i 2016 estimerede DTU Aqua, at 1 km aktivt gydevand har en årlig samfundsøkonomisk værdi på 283.000 kr. Fører man den beregning over på Gudsø Mølleå-systemet, så er værdien her mindst 4,2 mio. kr. Der er altså rigtig god økonomi i at lave denne form for naturpleje.

Læs mere om, hvorfor sunde fiskebestande er en god forretning i seneste udgave af Miljø- og Vandpleje, som er Danmarks Sportsfiskerforbunds miljømagasin med fokus på fisk, vand og natur. 

Lodsejere er en vigtig brik i restaureringen
Når man vil lave forbedrende tiltag i vandløb, er man ofte helt og holdent afhængig af lodsejere med jord ned til vandløbene. En af disse lodsejere langs Gudsø Mølleå er Jette M. Hulgaard. Hun er begejstret for projektet og nyder i dag, at hun og hendes kunder ved Mikrobryggeriet Åben kan se det imponerende syn af åen.

– Det har forskønnet området og vi elsker naturen herude, siger hun. 

Også lokalpolitisk er der glæde over projektet. Formanden for Plan, Bolig og Miljøudvalget i Kolding Kommune, Birgitte Kragh, husker tilbage til 2014, hvor Fredericia og Kolding Kommune i fællesskab indviede vandløbsprojektet ved Gudsø Mølleå.

– At se de store havørreder i vandløbet er en fantastisk oplevelse og endnu mere nu, hvor projektet har haft så stor en effekt, siger hun.

Du kan læse meget mere om hele projektet og dets forløb her.