Ny formand i Vandpleje Fyn

50823675_602584860163789_7295240391660404736_n.jpg

Efter 12 år som formand for Vandpleje Fyn trækker Søren Knabe sig fra posten. En samlet generalforsamling har valgt Chris Halling som ny formand.

Efter 12 år i spidsen for Vandpleje Fyn har Søren Knabe valgt at trække sig fra formandsposten.

Søren Knabe har været med fra den spæde start af og hans arbejdsindsats, ildhu og engagement er helt uden sidestykke.

– Jeg sagde oprindeligt ja, til at hjælpe Vandpleje Fyn i gang og få sat rammerne for vandplejen på Fyn. Og pludselig var der gået 12 år, fortæller Søren Knabe.

– Nu er det tid til nye udfordringer for mig selv, men også tid til nyt blod i førerbunkeren hos Vandpleje Fyn.

– Det er selvfølgelig vemodigt. Det her er jo mit barn, som jeg sammen med rigtig dejlige mennesker i Vandpleje Fyns forretningsudvalg har opfostret og set vokse. Men der ligger nogle meget grundige overvejelser til grund for min beslutning, og jeg ved, at jeg foretager det rigtige valg for mig selv. Selvfølgelig vil jeg da savne arbejdet i vandplejen og de mennesker, der som jeg har haft en stor interesse i netop forbedringer og beskyttelse af vores vandløb, siger Søren Knabe. 

Vandpleje Fyn har til opgave at...

 

– arbejde for forbedrede levevilkår for fisk i de fynske vandløb f.eks. ved genslyngning af udrettede vandløbsstrækninger, fjernelse af opstemninger, der hindrer fiskenes frie vandring opstrøms og nedstrøms i vandløbene, udlægning af gydegrus og skjulesten, frigravning af rørlagte vandløbsstrækninger m.m.

 

– arbejde for et rent vandmiljø i det fynske område.

 

– organisere foreningernes elektrofiskeri og udsætninger i henhold til udsætningsplaner, samt vedligeholdelse af el-fiskeudstyr.

 

– fremme foreningernes vandplejearbejde gennem kurser, informationsaftener m.v.

 

– støtte foreningerne med økonomiske midler til vandløbsrestaureringsprojekter i det omfang Vandpleje Fyn kan tilvejebringe disse.

 

– i så vidt muligt omfang varetage interesserne for de i Danmarks Sportsfiskerforbund organiserede sportsfiskere på Fyn i forhold til myndigheder og beslutningstagere.

Erfaren vandløbsforkæmper tager over
Ny formand i Vandpleje Fyn bliver Chris Halling. Det blev stadfæstet under generalforsamlingen den 29. januar, hvor en samlet generalforsamling bakkede op om den nye formand.

– Først og fremmest er jeg dybt beæret over valget og den tillid, som de fynske klubber og forretningsudvalget i Vandpleje Fyn viser mig, siger Chris Halling.

Samtidig mener Chris Halling, at Søren Knabe er alt for ydmyg omkring sin rolle i vandplejen på Fyn de sidste 12 år.

– Søren har været et ikon for den fynske vandpleje. En sand kæmpe. Et fyrtårn, siger Chris Halling.

– På Fyn er vi alle bevidste om Sørens betydning for vandplejen, og den har simpelthen været enorm. Det er selvfølgelig med en vis ængstelse, at jeg afløser en person af Sørens format. Men opgaven er ganske klar. Vandpleje Fyn bliver "business as usual", og planerne for 2019 tegner godt, fortæller Chris Halling.

Mange kender sikkert Chris Halling fra Facebook-gruppen, "Bevar de forhadte vandløb", hvor han er en af gruppens administratorer. Og vandløbsforkæmperen ser frem til de nye udfordringer.

– Der ligger en række opgaver forude ude i felten ved vandløbene og en del arrangementer, hvor Vandpleje Fyn kan promovere det frivillige arbejde og betydningen af selv de mindste vandløb på øen. Jeg har nogle rigtig dygtige, vidende og flittige folk i ryggen i forretningsudvalget – og jeg er virkelig spændt på at komme i gang med arbejdet og er sikker på, at når Søren besøger os i fremtiden, så vil han stadigvæk være stolt af det arbejde der laves i Vandpleje Fyn, fortæller Chris Halling.

Og ifølge Chris Halling slipper Søren Knabe ikke helt for mere arbejde.

 

50943297_2334905096732364_8226702121081241600_n.jpg

– Der er jo stadigvæk sten og grus, der skal i vandløbene og nu hvor Søren får bedre tid, er der helt sikkert en plads i Grusbanden til ham, griner Chris Halling.

Ny næstformand
I forbindelse med valget blev Lars Rix Petersen udpeget som ny næstformand i Vandpleje Fyn. Den post havde Chris Halling  besiddet. Der blev også valgt to nye medlemmer ind i forretningsudvalget, som kunne byde velkommen til Birgitte Christensen og Mads B. Andersen. Efter valget blev der af forretningsudvalget overrakt en flot sten på sokkel til den afgåede formand.

Chris Hallings arbejde starter med det samme, og allerede den 9. februar er Vandpleje Fyn og Grusbanden at finde på Langeland, hvor de deltager i et projekt i Tudserenden, hvor skjulesten og dødt ved skal lægges i bækken.

Du kan læse mere om formandsskiftet på Vandpleje Fyns egen hjemmeside her.