Miljøstyrelsen slår fast: Gudenaacentralen skal videreføre udsætning af ørreder

Tangeværket_web_1.jpg

Miljøstyrelsen vil nu træffe afgørelse om, at Gudenaacentralen har pligt til at udsætte ørreder i Gudenåen og præciserer samtidig omfanget af pligtudsætningerne. Det er meget tilfredsstillende, at der nu sættes en stopper for Gudenaacentralens mange krumspring for at slippe for deres forpligtelser.

Andreas Findling Rottem Crop

Andreas Findling-Rottem

Presse- og kommunikationsansvarlig – på barsel

Allerede for 100 år siden, da Tangeværket blev etableret, var man bevist om, at værket ville få store negative konsekvenser for fiskebestandene i Gudenåen – herunder særligt havørred og laks. Derfor blev Gudenaacentralen allerede dengang pålagt at udsætte 500.000 ørredyngel årligt. Det er sidenhen i forbindelse med at revision af udsætningsplanerne blevet justeret, så der i dag blandt andet udsættes forskellige størrelser af fisk fra yngel til 1-års fisk. Men udsætningerne er fortsat indenfor den samme ramme.

Gudenaacentralen forsøger at undgå udsætninger
I 2013 ophævede Folketinget så den særlov, som siden 1920 har været grundlaget for Gudenaacentralens koncession til at udnytte Gudenåens vand til el-produktion på Tangeværket. Koncessionen har endvidere været grundlaget for at Gudenaacentralen blev pålagt pligtudsætningen.

I forbindelse med lovbehandlingen forsøgte Gudenaacentralen, at få reduceret deres forpligtelser til udsætning af ørreder. Det lykkes dog ikke. Folketinget vedtog i stedet, at den hidtidige pligtudsætning skulle videreføres. På trods af det har Gudenaacentralen flere gange nægtet at betale alle udgifterne for pligtudsætningerne.

– Gudenaacentralen har gennem flere år gang på gang nægtet at betale regninger fra Gudenåens Ørredfond, der blandt andet står for Gudenåcentralens pligtudsætning af ørreder i Gudenåen. Det er naturligvis helt uacceptabelt. Det er derfor meget tilfredsstillende, at Miljøstyrelsen nu vil sætte en stopper for Gudenaacentralens mange krumspring for at slippe for deres forpligtelser, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Gudenåens Ørredfond

 

Gudenåens Ørredfonds historie går tilbage til stiftelsen i 1971.

 

Gudenåens Ørredfond er i dag et samarbejdsforum for 7 sportsfiskerforeninger med til sammen ca. 3.000 medlemmer.

 

Gudenåens Ørredfond opdrætter og varetager udsætning af fisk i henhold til udsætningsplaner for Gudenå og tilløb til Randers Fjord. Årligt produceres og udsættes ca. 285.000 stk fisk.

 

Opdrættet foregår på Skibelund Havørred opdræt der ejes af Gudenåens Ørredfond. En pasningsordning bestående af en gruppe frivillige lystfiskere fra Bjerringbro og Langå varetager det store arbejde med daglig pasning af fisk og drift af dambruget.

 

Læs mere om Gudenåens Ørredfond her.

Gudenåens Ørredfond taget som gidsel 
Udsætninger af havørred i Gudenåen foregår på grundlag af opdræt af vildfisk. Opdrættet af vildfisk til udsætninger i Gudenaaen varetages af de lokale lystfiskerforeninger, som til formålet etablerede Gudenåens Ørredfond tilbage i 1970’erne. Det er Ørredfonden, der har stået for fisk til alle udsætninger i Gudenå-systemet, herunder Gudenaacentralens pligtudsætninger, og det store arbejde med opfiskning af moderfisk og opdræt af yngel er baseret på frivillig arbejdskraft fra foreningerne.

– Gudenåens Ørredfond hviler på de lokale kystfiskeres kæmpestore frivillige arbejde, der står for opdræt og udsætning af vilde ørreder i hele Gudenå-systemet. Så det dybt beskæmmende, at Gudenaacentalens bestyrelse og energiselskabet Eniig, der ejer Gudenaacentralen, på den måde har taget Gudenåens Ørredfond og deres frivillige arbejde som gidsel i et forsøg på at slippe for Gudenaacentralens forpligtelser. Men nu går den heldigvis ikke længere, siger Verner W. Hansen.

Du finder Miljøstyrelsens afgørelse her.