Jan Nielsen modtager pris for sin vandløbsindsats

35-DSC_9937-kopi.jpg Du kender måske Jan Nielsen, hvis du har deltaget i et af DTU Aquas kurser i vandløbsrestaurering.

Biolog og fiskeplejekonsulent Jan Nielsen fra DTU Aqua i Silkeborg fik mandag den 28. januar tildelt den prestigefyldte Wesenberg-Lund Pris for sin ”mere end hæderlige indsats inden for dansk ferskvandsbiologi.”

Om Wesenberg-Lund Prisen

Prisen hædrer en person, som selvstændigt og vedvarende har virket til fremme af viden og formidling om organismerne knyttet til de ferske vande og de ferske vandes opførsel og hensigtsmæssige forvaltning.

Tidligere modtagere af prisen er Åmanden Bent Lauge Madsen (2014) og Kaj Sand Jensen (2016), Professor i Ferskvandsbiologi ved Københavns Universitet.

Carl Wesenberg-Lund (1867-1955) grundlagde det første ferskvandsbiologiske laboratorium i Norden ved Furesøen i 1897. Han var den første professor i ferskvandsbiologi ved Københavns Universitet, og han blev berømt for sine tidlige undersøgelser af søernes plankton, Furesøens økologi og smådyrenes biologi, som han beskrev i store bogværker på dansk og udenlandsk.

Wesenberg-Lund var samtidig den berømte professor med den skarpe pen, som i hele den første halvdel af 1900-tallet kæmpede for naturen, fuglene og de ferske vande mod forurening, afvandinger og bestialsk jagt på rovfugle, ænder og svaner.

Prisoverrækkelsen foregik ved det store Ferskvandsymposium 28.-29. januar 2019 på Syddansk Universitet i Odense. Uddelingen blev overværet af 230 ferskvandsbiologer og andre fagfolk fra de danske universiteter, statslige styrelser, kommuner og en række firmaer.

Jan Nielsen har i næsten 40 år utrætteligt arbejdet på at udbygge og formidle vores viden om vandløbenes fisk og først og fremmest ørreden, som findes naturligt i alle landsdele. Han har en stor del af æren for, at der er sket omfattende, synlige og veldokumenterede forbedringer i vandløbene, og at denne positive udvikling fortsætter.

Ud over at sikre, at fiskene kan vandre frit rundt i vores vandområder og sikre nye generationer fra gydning, fokuserer Jan Nielsens indsats især på de små vandløb, som er langt den største andel af vandløbene. Samtidig er det dem, der lettest og mest ubemærket kan ødelægges.

JAN_6895-crop-kopi.jpg Jan Nielsen har gennem sin lange karriere bidraget til, at flere ørredvandløb kan klare sig uden udsætninger af yngel.

Værdien af de små vandløb
Jan Nielsen har været med til at gøre de små vandløb synlige i den politiske debat. Han har sammen med sine kollegaer leveret det digitale ørredkort  med data over vandløbenes fiskebestande – samt veldokumenterede argumenter, der supplerer de små vandløbs bløde naturkvaliteter med hårde økonomiske fakta: 1 kilometer ørredbæk kan producere en værditilvækst på mere end en kvart million kroner om året. De små vandløb leverer de havørreder, der har gjort det rekreative kystfiskeri til en milliardforretning for Danmark. Læs mere om værdien af et ørredvandløb i Miljø & Vandpleje nr. 41.

Den positive udvikling i de små bække er ofte skabt af lystfiskernes grusbander godt vejledt og inspireret af dygtige fiskebiologer. Blandt dem har Jan Nielsen været meget synlig i arbejdet med at genskabe naturlige forhold, så fisk, dyr og planter igen kan klare sig selv. Jan Nielsen er en fremragende formidler, og hans begejstring smitter. Han holder kurser, han skriver vejledninger, bøger og artikler, han laver film. I sporene efter ham er bæk efter bæk forvandlet fra triste, livløse render til klukkende naturperler.

Jan Nielsen og hans kolleger er garantien for, at vi ikke handler i blinde. Indsatsen bygger på et solidt fagligt grundlag og udføres inden for politiske og fysiske rammer og begrænsninger. Jan Nielsen lever ikke i en ”akademisk osteklokke”, men arbejder i den virkelige verden. Han har været med til at sætte objektive og synlige mål for indsatsen, herunder det danske miljømål for, hvor mange ørreder og laks, der bør og skal være fra gydning i vandløbene.

Hædret af Danmarks Sportsfiskerforbund
I 2016 modtog Jan Nielsen ligeledes Danmarks Sportsfiskerforbunds Natur- og miljøpris for sin mangeårige indsats for fremgangen af fiskebestandene i vandløb og søer og for udviklingen af fiskeplejen og sportsfiskernes frivillige vandplejearbejde.

Jan Nielsen har undervist mange medlemmer af Danmarks Sportsfiskerforbund i vandpleje og har medvirket til, at et stort antal sportsfiskerforeninger har forbedret vandmiljøet og fiskebestandene i deres fiskevand.

50-DSC_9968-kopi.jpg
Jan Nielsen underviser jævnligt i vandløbsrestaurering og elfiskeri.