Endnu en spærring fjernet i Gudenå-systemet

Non Mølleå.jpg Vandet fra Hald Sø strømmer igen frit på vej mod Gudenåen. Foto: TV-MIDTVEST

Ved Hald Sø har Non Mølleå atter fået sit frie løb tilbage.

Hald Sø er beliggende midt i det dramatiske landskab ved Dollerup Bakker og er blandt andet kendt for sin bestand af søørred. Ved udløbet har først en vandmølle og siden et dambrug spærret for fiskenes frie vandring, men nu har Viborg Kommune gennemført et større projekt, der med et nyt omløb har genskabt kontinuiteten i vandløbet.

Projektet omfatter 850 m vandløb og udover fjernelse af spærringen, så er der også udlagt gydegrus og skjulesten for at øge den fysiske variation og give bedre levevilkår for vandløbets fisk og smådyr. Projektet har kostet i omegnen af 700.000 kr., som staten og EU har finansieret som en del af vandområdeplanerne.

Inden projektets gennemførsel var fiskebestandene i Hald Sø isoleret, men nu har de altså igen mulighed for at vandre nedstrøms til de øvrige dele af vandløbssystemet.

Den sidste prop mangler
Fra Hald Sø løber Non Mølleå videre til Vedsø og herfra til Nørreåen, som er et af de største tilløb til Gudenåen. Oprindeligt har Non Mølleå da også heddet Nørreå, og således er der nu kun en spærring tilbage inden vandløbets fisk atter har fri passage fra Hald Sø og helt til Randers Fjord. Spærringen ligger ved Rindsholm Mølle og her har man i flere år undersøgt mulighederne for en løsning, men det er altså ikke lykkedes endnu.

Se klippet nedenfor, hvor Non Mølleå atter får sit frie løb tilbage.