Sandsugning i Køge Bugt fortsætter

sandsuger.JPG Mens den nordlige del af Øresund friholdes for sandsugning, hentes der fortsat mange kubikmeter sand op fra Køge Bugt.

For få uger siden meddelte regeringen, at man ville indstille sandsugningen i den nordlige del af Øresund. Til gengæld oplyser Miljø- og Fødevareminister Jakob Elleman-Jensen nu, at der ingen aktuelle planer er om at friholde Køge Bugt for sandsugning.

Efter regeringen meddelte, at man ville indstille sandsugningen i den nordlige del af Øresund, fremsendte folketingsmedlem Øjvind Vilsholm fra Enhedslisten et skriftligt spørgsmål til ministeren, hvor han spurgte, om der også var planer om at indstille sandsugningen i den sydlige del af Øresund. Det skriver Dagbladet Køge i en artikel den 13. december.

I svaret fra ministeren slår han fast, at der ikke er aktuelle planer om at indstille sandsugningen, der især foregår i Køge Bugt. Her indvindes der 10 gange så mange kubikmeter råstoffer, som fra den nordlige del af Øresund, og med baggrund i en rapport fra konsulentfirmaet Rambøll fastholder ministeren, at et stop for indvindingen til havs vil få en række økonomiske og miljømæssige konsekvenser.

Rambøll vurderer, at den erhvervsøkonomiske omkostning ved et stop vil være ca. 40 millioner kroner årligt, og peger også på negative miljøkonsekvenser.

- Da de råstoffer, der i dag hentes i Øresund, enten vil skulle hentes i råstofgrave på Sjælland, Fakse Bugt eller via import. Det vil blandt andet betyde øget klimagasudslip som følge af mere transport med lastbil og skib, skriver ministeren i sit svar.

Læs hele Dagbladets artikel.