Nu trækker fiskene op i Ibæk

Gydebanke Ibæk.jpg Med kun 11 gydegravninger er der langt op til de 100, der plejer at være i Ibæk.

Nu er der endelig tegn på, at havørrederne svømmer op i Ibæk ved Vejle. Efter sommerens tørke og manglende nedbør i efteråret kom der endelig rigelige mængder regn. Den chance greb praktikant Magnus Kirkeby sammen med Danmarks Sportsfiskerforbunds fiskebiolog. Håbet var at se gydende ørreder og masser af gydebanker.

FAKTA OM IBÆK 

Ibæk er et cirka 3 km langt vandløb. Det falder cirka 50 meter på sidste 2½ km, hvor der er passage for ørreder. Det svarer til et gennemsnitligt fald på 20 promille. Hvis Gudenåen havde samme hældning, så ville den udspringe i mere end 3 km’s højde.

Ved seneste elbefiskning i 2017 var der gennemsnitligt 429 stykker yngel på de to lokaliteter, der blev undersøgt.

Efter flere dages massiv nedbør, der gav mere end 40 mm regn, tog jeg, erhvervspraktikant i Danmarks Sportsfiskerforbund, sammen med biolog Kaare Manniche Ebert den 11. december til Ibækken. Formålet var at tjekke, om der endelig var kommet havørreder op på gydeområderne.

Så kom regnen endelig
Indtil for 14 dage siden var der nærmest intet vand i bækken. Flere måneders tørke havde sat sine spor i det lille og meget stejle vandløb, der munder ud i Vejle Fjord få km fra Vejle. Siden midt i juni havde der i stedet for en klukkende bæk kun været tør stenbund i mange måneder. Men den 11. december var der masser af vand i Ibæk. Kaare og jeg besluttede derfor at foretage en registrering af antallet af gydegravninger fra toppen af vandløbet og ud til udløbet i Vejle Fjord – en i alt cirka 2½ km lang strækning.

Skuffende resultat
Resultatet var desværre en smule skuffende. Der var kun 11 gydegravninger, og vi observerede 2 små havørreder. I normale sæsoner vil der ved udgangen af december være mellem 70 og 100 gydegravninger. Der er dog håb endnu, for havørrederne kan udskyde gydningen til engang i februar-marts. Men forudsætningen er, at der kommer masser af regn i oplandet til Ibæk de næste måneder.

Problematiske styrt
Under vandringen faldt vi over to små styrt, som kan forhindre ynglen i at sprede sig. De større ørreder kan dog sandsynligvis godt passere. Det var to betonstyrt på cirka 30 cm’s højde. For cirka 10 år siden udlagde Vejle Sportsfiskerforening ellers masser af grus og større sten ved styrtene for at udjævne faldet. Det gav fri passage. Men stenmaterialerne er siden skyllet væk. Vi har nu informeret Vejle Kommune om spærringerne, så forhåbentligt bliver problemet løst.

Magnus spærring.jpg Den cirka 30 cm høje spærring forhindrer ynglen i at sprede sig. De større ørreder kan dog godt passere.
Vildt vandløb.jpg Ibæk er et fantastisk vandløb med masser af fald og variation.
Tør Ibæk.jpg I mange måneder fra juni og til oktober var store dele af Ibækken tørlagt på grund af sommerens tørke.