Lystfiskere skal kunne hjemtage 3 havbars per dag

05_havbars.jpg Foto: Morten Valeur

EU-Rådet har foreslået, at lystfiskere fra 2019 kan hjemtage 1 havbars per dag i perioden april-oktober. Men fangstdata viser, at lystfiskernes påvirkning af bestanden er uden betydning. Derfor foreslår Danmarks Sportsfiskerforbund en daglig fangstbegrænsning på 3 havbars per lystfisker i 2019.

I store dele af 2018 var det ikke tilladt at hjemtage en eneste stangfanget havbars. Det urimelige forbud blev dog ophævet pr. 1. oktober 2018 på grund af nye fangstdata, der fastslog, at lystfiskeriets negative påvirkning af bestanden var overvurderet. Lystfiskerne fik derfor lov til at hjemtage én havbars per dag resten af året. Nu foreslår EU-Rådet at fastholde denne fangstbegrænsning i 2019 – samtidig med at erhvervsfiskeriets kvote øges med 40%.

– Det er et helt urimeligt forslag. Det erhvervsmæssige fiskeri står allerede for helt op mod 95% af fangsterne af havbars, og nu vil man øge erhvervets kvote med yderligere 40% samtidig med, at lystfiskerne må nøjes med 1 havbars per dag, siger Kaare Manniche Ebert, fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

I et brev til Fiskeripolitisk Kontor foreslår Danmarks Sportsfiskerforbund en daglig fangstbegrænsning for lystfiskere på 3 havbars i perioden april-oktober.

Europæiske lystfiskere står sammen
Havbars er særligt en yndet sportsfisk i Frankrig, England og Holland, men også på Vestkysten herhjemme er chancerne fine for at fange den iltre saltvandsfisk.

– Vi kæmper naturligvis for de danske lystfiskeres muligheder for at fiske efter havbars, men det her er også en kamp vi tager for de franske, engelske og hollandske lystfiskere, der bliver trådt på i denne sag, siger Kaare Manniche Ebert, der har samarbejdet tæt med de øvrige sportsfiskerforbund i det fælles europæiske sportsfiskerforbund, European Anglers Alliance (EAA).

img81.jpg Procentvis fangst af havbars fordelt på erhvervsfiskeri og rekreativt fiskeri. Foto: Tabel, EAA.

Lystfiskere tager ansvar 
Der hersker ingen tvivl om, at havbarsbestanden fortsat er presset og skrøbelig. Den stigende interesse for havbars som spisefisk over de sidste 30-50 år har medført et intensivt erhvervsfiskeri efter arten (se tabel). Derfor mener Danmarks Sportsfiskerforbund, at erhvervet bør bære en del af ansvaret for at få bestanden på ret spor igen – sammen med lystfiskerne.

– Det er helt åbenlyst, at det ikke-bæredygtige erhvervsfiskeri alene bærer skylden for bestandenes kollaps. Alligevel ønsker vi lystfiskere at bidrage til, at bestandene atter kommer på fode. Det højere mindstemål på 42 cm mod tidligere 36 cm er således indført efter pres fra EAA og dens medlemsorganisationer, ligesom der blandt sportsfiskerne er forståelse for, at en daglig fangstbegrænsning er en fair måde at regulere fiskeriet på, siger Kaare Manniche Ebert.

Det afgøres sidst på måneden, hvordan forvaltningen bliver i 2019.