Viborg Kommune beder Christiansborg om en Tange-løsning

Tangeværket_web.jpg

Viborg Kommune har gennem længere tid forsøgt at finde en fælles, bæredygtig løsning for en faunapassage forbi vandkraftværket og -søen ved Tange, men har opgivet at nå til enighed med nabokommuner og en række interesseorganisationer. I stedet anmoder kommunen nu landspolitikerne på Christiansborg om at tage over.

Viborg Kommune har opgivet at finde en fælles løsning på passageproblemerne forbi Tangeværket og kraftværkssøen, der i et århundrede har fungeret som en kæmpe prop i Gudenå, Danmarks længste vandløb. Det meddeler formand for kommunens Klima- og Miljøudvalg, Stine Damborg Hust (C) og tilføjer, at problemet overdrages til politikerne på Christiansborg, da det har vist sig umuligt at nå til enighed om en løsning med de øvrige involverede kommuner, nemlig Randers, Favrskov og Silkeborg.

I flere årtier har myndigheder og private organisationer forsøgt at finde en løsning, der kan skabe en bæredygtig passage forbi værket og søen, herunder både Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening, og lokalt findes både en ”Forening til Bevarelse af Tange Sø” og en ”Forening til Nedlæggelse af Tange Sø”.

Den kendte naturformidler Morten DD har tidligere udtalt, at ”Tange Sø spænder ben for et nationalt klenodie”, nemlig genskabelsen af Danmarks eneste fos, Tangefossen, der oprindeligt var et stort gydeområde for vandrefisk, men som nu ligger begravet i dynd under kraftværksøen. Det er desuden velkendt, at Tangeværkets strømproduktion er så beskeden, at den kan dækkes af en moderne vindmølle eller to.

Senest har ”Foreningen til bevarelse af Tange Sø” foreslået, at der etableres et kort omløbsstryg med afløb i selve søen 2-2,5 km opstrøms Tangeværket, men det har formand for Danmarks Sportsfiskerforbund, Verner W. Hansen, afvist som en helt utilstrækkelig løsning, der ikke skaber fri passage for vandrefiskene både opstrøms og nedstrøms.

Læs mere om vores politik vedrørende spærringer her.