Giv din stemme for rent vand og sunde vandløb

DSCF9091.jpg Den danske natur byder på fantastiske ørredvandløb, men mange steder er målet om en god økologisk tilstand ikke nået. Foto: Søren Astrup Jørgensen.

Vandløb, kyster, søer og grundvand er i fare for en svækket beskyttelse. Deltag i underskriftindsamlingen for et stærkt og usvækket Vandrammedirektiv, der fortsat beskytter vandmiljøet i Europa.

Sig ’ja’ til et stærkt vandrammedirektiv

Deltag i underskriftindsamlingen på EAA’s hjemmeside 

Eller deltag på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside, hvor du kan læse mere om Vandrammedirektivets betydning for vandmiljøet i Europa. 

Danmarks og Europas vandløb, kyster, søer og grundvand er beskyttet af vandets grundlov, Vandrammedirektivet. Men mange regeringer i Europa ønsker at svække beskyttelsen. Europæiske miljøorganisationer er derfor gået sammen om en fælles stemme for et usvækket Vandrammedirektiv, og du kan bidrage ved at deltage i underskriftindsamlingen.

– I Danmark kan vi takke Vandrammedirektivet for, at vi faktisk har nogle ret fantastiske vandløb med høj vandkvalitet og gode gydesteder for ørred. Uden Vandrammedirektivets krav var der ikke blevet restaureret nær så mange vandløb, og der var ikke blevet fjernet så mange spærringer i vandløbene, siger Kaare Manniche Ebert, fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Beskyttede vandløb
Vandrammedirektivet skal i Danmark opfyldes løbende gennem vandområdeplanerne, som stiller krav om god økologisk tilstand i udvalgte vandområder. Ud af Danmarks ca. 75.000 km vandløb er ca. 19.000 km vandløb beskyttet af vandområdeplanerne. I disse vandløb skal målet om en god økologisk tilstand nås senest i 2027, og for at løfte den opgave må kommunerne nødvendigvis restaurere vandløb og fjerne spærringer.

– Uden Vandrammedirektivets krav til vandmiljøet ville det være helt op til de enkelte landes regeringer og kommuner, hvilket ambitionsniveau man lægger for vandmiljøet på kyster, i søer og åer, siger Kaare Manniche Ebert.

– I Danmark er vi langt fra at nå de mål, der er sat for 2027, og det giver sig selv, at det ville stå endnu værre til, hvis vandets europæiske grundlov bliver svækket.

Danmarks Sportsfiskerforbund medvirker i den fælles underskriftindsamling til EU Kommissionen for et usvækket Vandrammedirektiv – ligesom de andre medlemmer af den europæiske paraplyorganisation for sportsfiskere, European Anglers Alliance. 

Giv din stemme i indsamlingen, hvis du er enig i, at Europa har brug for en fortsat stærk beskyttelse af vandløb, kyster, søer og grundvand. Det er livsnødvendigt for mennesker, dyr og planter og i høj grad de vilde fiskebestande.