Forureningssag i sønderjysk vandløb

IMG_20181028_115230.jpg Det syn skulle helst undgås, når landsbyen Vester Sottrup bliver regnvands- og kloaksepareret, så al spildevand ledes til rensningsanlægget. Foto: Morten Ringgive.

Forurening af Snogbæk ved Vester Sottrup skyldes overløb med såkaldte ristestoffer, der har gjort en tur langs bækken til en ret ulækker oplevelse. Vandplejemand fra vandplejeudvalget A.N.A er dybt frustreret.

Vandplejeudvalget A.N.A.

Vandplejen A.N.A. er en afdeling af de fire alsiske sportsfiskerforeninger; Sportsfiskerforeningen ALS, Nordborg Sportsfiskerforening, Syddanske Lystfiskere og Skovens Fiskeklub.

Da Snogbæk, der løber ud i Als Sund nær Vester Sottrup på Sundved, blev grødeskåret i juni, meddelte åmændene i Sønderborg Kommune, at bækken var forurenet med blandt andet toiletpapir, bind og kondomer, der sikkert stammede fra en manglende rist i et overløbsbygværk, vurderede kommunen og videregav sagen til Sønderborg Forsyning og orienterede Miljøstyrelsen, beretter dagbladet JydskeTidende.

I en artikel bragt i denne uge, fortæller JydskeVestkysten, at Morten Ringive fra vandplejeudvalget A.N.A. dog langt senere i oktober kunne berette om fortsat overløb i Snogbækken. Morten Ringive syntes, det er frustrerende, at det skal tage så lang tid, før man reagerer på de ulækre forhold vandløbet.

Til JydskeVestkysten udtaler Sønderborg Forsyning, at man nu har fundet et overløb fra en pumpe. Der bliver sat en prop i, og overløb til Snogbæk med toiletrester vil blive forhindret med en rist. Når Vester Sotttrup er blevet regnvands- og kloaksepareret, vil al spildevand blive ledt til rensningsanlægget.

IMG_20181028_115348.jpg
Det har taget en rum tid at finde ud af, hvor udslippet af toiletrester er sket, men Sønderborg Forsyning mener nu at have fundet årsagen og sætter en rist i. Foto: Morten Ringgive.

Morten Ringive, som har taget billederne af de uhumske forhold, fortæller til Sportsfiskeren, at også en lodsejer for lang tid siden havde underrettet myndighederne – uden at forholdene blev rettet op. Morten Ringive undrer sig også over, at der skulle have været overløb i perioden, hvor der stort set ikke er faldet regn.

Desværre er overløb ikke ulovligt ved ekstrem regn, og der ligger planer for at undgå det i fremtiden de fleste steder. Men det er dyrt at føre dem ud i livet. Morten Ringive betoner, at spildevand udover ved ekstrem regn overhovedet ikke må forekomme, og at det ikke blot er et spørgsmål om en rist, der skal fange større partikler, men at det belastede bakteriefyldte vand slet ikke hører hjemme i vores vandløb. Snogbæk er med i vandplanerne og skal opnå god økologisk tilstand – hvilket ikke er tilfældet, så længe kommunen ikke får styr på spildevandet, slutter han.