Den første geddefabrik klar til forårets gydning

spur.jpg De fremmødte fik en grundig gennemgang af igangværende og planlagte projekter i Vordingborg Kommune. Foto: Henning Pedersen.

Den første danske geddefabrik er nu anlagt, og når gydesæsonen starter til foråret, sættes stigbordet på plads, og Hulebækken vil oversvømme engen ved Præstø Fjord.

På et aftenmøde den 28. november orienterede miljømedarbejder Jimmi Spur Olsen ved Vordingborg Kommune, der er en del af Fishing Zealand-projektet, om kommunens planer og igangværende projekter i forhold til fiskebestandene i brakvandet omkring Sydsjælland og Møn. Deltagerne ved mødet var fortrinsvis medlemmer af Sydsjællands Brakvandsklub, der bl.a. har hjulpet til med opfiskning af moderfisk.

Jimmi Spur Olsen kunne fortælle, at der var flere projekter i gang, hvor man ved at genetablere den naturlige hydrologi kunne genskabe nogle af brakvandsgeddernes naturlige gydeområder på engene tæt ved havet. Der var også godt nyt for aborrebestanden, idet udskiftning af to tophængte sluser med sidehængte sluser allerede havde givet omfattende gydning ved Vasebækken og Askeby Landkanal. Desuden ville de få nye gydemuligheder i nogle af de søer, der etableres i forbindelse med klimasikring.

Danmarks første geddefabrik
Med inspiration fra Sverige, hvor man med succes har anlagt såkaldte geddefabrikker, er Vordingborg Kommune nu tæt på at være i mål med den første danske geddefabrik. Den er anlagt ved Hulebækken, der er et tilløb til Præstø Fjord. Her er lavet en dæmning med et stigbord, så man kan opstemme vandet og dermed etablere et vådområde på engen, som vil være et perfekt gydeområde for gedderne, der kan komme op til det oversvømmede område gennem et kort stryg. Efter æggene er klækket, kan stigbordet fjernes, og engen tørlægges igen. Jimmi så frem til, at projektet kunne indvies ved et arrangement midt i marts.

Homing af gedderne
En ting er dog at få etableret gydepladser til gedderne, noget andet er at få gedderne til at finde frem til dem. Svenske forsøg har vist, at gedder i lighed med laksefisk i udtalt grad vender tilbage til det ferskvandsområde, hvor de er klækket.

Det er derfor planen at opfiske moderfisk og opdrætte yngel til udsætning i netop de ferskvandsområder, der nu etableres, så der ad den vej kommer en ny bestand, der efterfølgende kommer tilbage og gyder.

Dette blev uden det store held forsøgt i år, men næste forår gøres et nyt forsøg i samarbejde Sydsjællands Brakvandsklub, mens selve klækning og opdræt skal ske på Ringsted Produktionshøjskole.

Glæde i Fishing Zealand
I Fishing Zealand, som har skubbet på for at få geddefabrikkerne til Sydsjælland, vækker den nye geddefabrik også begejstring.

– I Fishing Zealand har vi længe arbejdet på at få etableret geddefabrikker på Sydsjælland. Her har brakvandsgruppen under Fishing Zealand været en afgørende faktor i processen og har bidraget med en stor indsats og tværfaglig og vigtig viden til projektet, siger Niels Lagergaard Pedersen, projektleder i Fishing Zealand.

– Vi er samtidig utrolig glade for Vordingborg Kommunes engagement i projektet, og de har nu vist vejen med Danmarks første geddefabrik. Og geddefabrikken ved Hulebækken er kun det første af en række nye tiltag, der skal forbedre gydemulighederne for brakvandsgedderne og -aborrerne i området omkring Sydsjælland og Øerne, siger Niels Lagergaard Pedersen.

– Fishing Zealand lancerer i starten af det nye år en film, der viser processen med etableringen af det nye gydeområde for brakvandsgedder - og den glæder vi os til at vise alle med interesse i brakvandet, slutter Niels Lagergaard Pedersen.