Sportsfiskere klippede finner af 50.000 ørreder

IMG_3272.jpg Der var travlhed og højt humør, da de mange ørredunger fik klippet fedtfinnen Foto: Morten Rømer.

En række ildsjæle fra sportsfiskerforeningerne i Grindsted og Varde mærkede forleden 50.000 kunstigt opdrættede ørredunger ved at afklippe deres fedtfinner. Fedtfinnen vokser ikke ud igen, og derved kan man i al fremtid se forskel på de fisk, der kommer fra naturlig gydning og de opdrættede fisk.

Lokale sportsfiskere klippede i weekenden fedtfinnen af mere end 50.000 ørreder, som indenfor de næste 14 dage skal udsættes i Varde Å-systemet. Årsagen til sportsfiskernes afklipning skyldes, at man gerne vil kunne kende forskel på udsatte ørreder og de ørreder, som fremkommer naturligt i vandløbene via gydning. Ved at afklippe fedtfinnen kan man ved bestandsanalyser således finde ud af, hvordan det står til med ørredbestanden i vandløbet, som er fremkommet vha. fiskenes egen gydning, forklarer Morten Rømer fra Grindsted Sportsfiskerforening.

IMG_3289.jpg
En af de 50.000 små havørreder får klippet fedtfinnen. Resten af livet viser det, at den ikke er en vildfisk, men fra et opdræt. Foto: Morten Rømer.

Selvom det umiddelbart lyder barbarisk at fjerne en finne fra en fisk, så kan de opdrættede ørreder heldigvis sagtens undvære fedtfinnen, som er placeret mellem ryg- og halefinnen. Finnen indeholder ikke finnestråler og bliver afklippet under bedøvelse, så fiskene lider så lidt overlast som muligt. Det er andet år, at sportsfiskerne klipper fedtfinnerne af ørrederne, og det er ifølge sportsfiskerne en nødvendighed, som de dog gerne ville være foruden.

– Vi håber, at vi når til et punkt, hvor vi ikke længere behøver at elektrofiske, opdrætte og udsætte ørreder i Varde Å-systemet. Men indtil kommunerne ved Varde Å-systemet lever op til deres forpligtelser ift. EUs vandrammedirektiv om at skabe fri passage i Varde Å-systemet, så bliver vi sportsfiskere nødt til at give ørreder og laks en hjælpende hånd, fortæller Kim Husted Pedersen, formand for vandplejeudvalget i Grindsted Sportsfiskerforening.

Spærringer ved dambrug forhindrer naturlig ørredbestand
Mange ved, at Varde Å-systemet efterhånden har en velvoksen laksebestand, men at det forholder sig anderledes med ørreden, er det nok de færreste der ved. Årsagen er, at ørreder til forskel fra laks foretrækker at gyde i mindre vandløb på lavt vand langt oppe i vandsystemerne.

I Varde Å-systemet er de små vandløb dog ikke særligt tilgængelige for ørrederne på grund af spærringer ved dambrug, som opstemmer åerne for at kunne indtage vand til sin produktion af fisk. I Grindsted Å spærrer eksempelvis Utoft Dambrug for, at ørreder kan trække op i bækkene omkring Billund, hvor de optimale gydemuligheder findes.

Grindsted Sportsfiskerforening fortsætter sit arbejde med at hjælpe ørredbestanden i november måned, hvor foreningen skal elektrofiske en strækning af Grindsted Å for at fange havørreder, som man så vil udsætte opstrøms spærringen ved Utoft Dambrug. På den måde kan fiskene gyde naturligt i deres foretrukne gydevandløb på den anden side af spærringen, slutter Morten Rømer.