Gydevandløb gravet frem med kædesav og ørnenæb

gydevandløb.jpg En af de friske foreningsmænd som fjerner væltede træer til gavn for ørredernes gydning til vinter.

I år satte Voer Å Sportsfiskerforening det sidste ørredyngel ud i Voer Å og Gerå. En epoke med udsætning er hermed slut. En anden epoke fortsætter, og den går bl.a. ud på at gøre alle gydebække tilgængelige for ørrederne. Foreningen har nu udelukkende fokus på vandplejearbejdet med reetablering af gydebanker og levesteder for fiskene i åen – naturligvis med det hyggelige samvær som omdrejningspunkt.

Elbækken: I vinters opdagede et par medlemmer et længere stræk på 1500 meter, som var helt spærret af for ørreder til trods for heftig gydeaktivitet nedstrøms. Det gjorde syv friske mænd bevæbnet med kædesave, ørnenæb noget ved onsdag den 19. september.

Den første spærring var så høj, at den nåede en af deltagerne Poul til armhulerne. Den næste halve snes af slagsen var knap så høje.

Derudover fjernede de adskillige forhindringer i de lavere rangklasser og trimmede rødder på elletræer, hvor de gjorde bækken så smal, at der hurtigt vil samles nye spærringer.

Enkelte steder har bækken selv lavet omløb ved en gammel spærring – her nøjes de med at rydde den ene del for at holde vandet samlet. Efter 4 timer var de færdige med at vedligeholde den fineste lille gydebæk, så ørrederne nu har mulighed for at gyde til vinter.

– Gydefiskene har fået adgang til nye 1½ km skovbæk med masser af prima gydegrus, masser af sving og slyngninger, masser af skjul og masser af insektlarver og ferskvandstanglopper. På dette stykke kan der vokse mindst 1500 halvårsfisk op ud over dem, som Elbækken i øvrigt producerer, forklarer Jørgen Riis Vestergård fra Voer Å Sportsfiskerforening.