Slut med misforståelser om regulering af skarv

Phalacrocorax_capillatus_-head-kopi.jpg I nogle egne af Danmark truer skarven de vilde fiskebestande. Især den sårbare snæbelbestand i sydvestjyske Vidåen er presset af skarven.

Naturstyrelsen kan give tilladelse til at regulere skarv i alle danske søer og vandløb. Det fremgår nu klart af en ny bekendtgørelse.

En hindring for regulering af skarv i ferskvand er endelig fjernet i forbindelse med den nye vildtskade-bekendtgørelse af 1. juli 2018. Det fremgår nu klart, at Naturstyrelsen kan give tilladelse til at regulere skarv i alle danske søer og vandløb.

Formuleringen i den forrige version af bekendtgørelsen blev i nogle af Naturstyrelsens lokale enheder fortolket som om, der ikke kunne gives tilladelse til regulering i områder, der ikke var nævnt i bilag 2. Dette bilag beskriver de områder, som Naturstyrelsen vurderede til at have behov for særlig beskyttelse, og formålet var at lette adgangen til regulering i disse sårbare områder.

Danmarks Sportsfiskerforbund har tidligere påpeget problemet for Miljøstyrelsen, så forbundet er glad for, at risikoen for fejlfortolkning nu er blevet elimineret.