Hedensted byråd påtænker standsningspåbud til Hjarnø Havbrug A/S

Foto- Kaninen Katrine fra Endelave på Facbook006.jpeg

Hedensted byråd søger nu uvildig juridisk rådgivning for at undersøge muligheden for et standsningspåbud til Hjarnø Havbrug A/S. Miljø- og fødevareministerens svar på en henvendelse fra Danmarks Sportsfiskerforbund blev afgørende for den seneste udvikling i sagen.

Andreas Findling Rottem Crop

Andreas Findling-Rottem

Presse- og kommunikationsansvarlig

På gårsdagens byrådsmøde i Hedensted Kommune skulle byrådet behandle sagen vedrørende Hjarnø Havbrug A/S og virksomhedens ulovlige havbrugsdrift i Horsens Fjord. Ved mødets start kunne borgmester Kasper Glyngø imidlertid meddele, at byrådet havde besluttet at udsætte sagen til byrådets næste møde den 19. september.

I mellemtiden vil kommunen indhente en juridisk vurdering fra et uvildigt advokatfirma vedrørende kommunens muligheder for at udstede et standsningspåbud til Hjarnø Havbrug A/S.

– Vi har i flere henvendelser til både borgmesteren og til Udvalget for Teknik samt til byrådet (red., brev af 27/7, brev af 13/8 og brev af 27/8) gjort opmærksom på, at kommunen som tilsynsmyndighed ifølge miljøbeskyttelsesloven har pligt til, at bringe virksomhedens ulovlige havbrugsdrift til ophør. Det er derfor meget positivt, at byrådet nu vil indhente en uvildig juridisk vurdering af mulighederne for at udstede et standsningspåbud. Det tager vi som udtryk for, at byrådet har taget vores henvendelser alvorligt, og det vil jeg gerne kvittere for, siger Verner W. Hansen formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Borgmester: Ministersvar er en gamechanger
Ifølge borgmester Kasper Glyngø (S) er det et svar fra miljø- og fødevareminister Jacob Ellemann-Jensen på en henvendelse fra Danmarks Sportsfiskerforbund, som forbundet sendte til byrådet dagen før byrådsmødet, der har været en gamechanger for byrådet.

I svaret slår ministeren fast, at der ikke er et retsgrundlag for at anvende kompenserende virkemidler i form af muslinger og tang i forhold til de eksisterende havbrugs kvælstof- og fosforudledninger:

0001 6.jpg

– Ministerens svar bekræfter det, vi gentagne gange har redegjort for både i vores henvendelser til borgmesteren og til Udvalget for Teknik samt til byrådet. Men der skulle åbenbart et ministersvar til, før det er blevet forstået. Bedre sent end aldrig. Vi vil naturligvis fortsat følge den videre udvikling i sagen tæt, siger Verner W. Hansen