God medlemsopbakning i Nivå

usserødå-kopi.jpg Der blev fordelt gydegrus og udlagt skjulesten, da 14 friske medlemmer af Nive Å’s Lystfiskerforening lagde vejen omkring Usserød Å mandag den 20. august.

14 medlemmer fulgte formandens opfordring og brugte en mandag aften på at sikre ørrederne bedre gydemuligheder.

Formanden for Nive Å’s Lystfiskerforening Klaus Vestergaard blev glædeligt overrasket, da hele 14 medlemmer havde taget imod hans opfordring og var troppet op ved Usserød Å en mandag aften for at etablere en 20 meter lang gydebanke i åen. Gydegruset var sponsoreret af Hørsholm Kommune, og arbejdet blev ledet af biolog Peter Gørtz fra Fiskeøkologisk Laboratorium.

Præsentation af nyt omløbsstryg
Efter det hårde fysiske arbejde var overstået, gik deltagerne nedstrøms, hvor Peter Gørtz gav en præsentation af projektet med etablering af omløbsstryg ved Mølledammen. Et projekt, som Fiskeøkologisk Laboratorium er rådgiver på.

Omløbet bliver 209 meter langt og sikrer ørrederne passage forbi Mølledammen. Anlægsarbejdet startede i juni og forventes færdigt til september, så såvel selve omløbet som åløbet opstrøms er klar til at tage imod vinterens gydemodne havørreder.

omløb.jpg
Biolog Peter Gørtz orienterede om det nye omløb ved Mølledammen i Nive Å.