Skån laksene – åvandet koger

DSC_0057.JPG Åfiskerne bør stoppe catch & release-fiskeri efter laks i de store vestvendte åer, indtil vandtemperaturen kommer under 18 grader. Vandet er blevet for varmt, og mange vil dø efter genudsætning.

Laksen tåler dårligt at blive genudsat ved åfiskeri, når vandtemperaturen kryber over 18 grader. Over den temperatur kan laksene ikke komme sig over belastningen, og dødeligheden er meget stor. Derfor råder Danmarks Sportsfiskerforbund til, at lystfiskere ved lakseåerne afholder sig fra at fiske catch & release, indtil vandtemperaturerne igen bliver mere tålelige.

Maj har sat ny varme- og soltimerekord til glæde for badenymfer og strandløver, men naturen – og ikke mindst vort vandmiljø – lider under det varme og stille vejr. Åerne er alt for lave efter årstiden, mens vandtemperaturerne er bekymrende høje, og ikke mindst laksene er udsat.

Derfor bør du tænke dig grundigt om, inden du fisker i de store vestvendte lakseåer, hvor der jo fiskes på dispensation efter de fredede laks. Ifølge Daniel Lindvig, biolog ved Herning Kommune, er vandtemperaturen i Skjern Å, hvor første delkvote i øvrigt blev opfisket sidste weekend, nu oppe på 17,6 grader, mens Storå er krøbet op på knap 20 grader i dagtimerne og stadig holder sig over de kritiske 18 grader om natten. Nedre Varde Å, som også belastes af, at Holme Ås vand opvarmes i Karsgårde Sø, har tilsvarende høje temperaturer, og de sønderjyske åer lider også under varmen og tørken.

Formålet med at genudsætte fisken er selvfølgelig, at den skal overleve frem til gydning og dermed bidrage til yderligere fremgang for be¬standen. Undersøgelser har vist, at genudsatte laks stort set al¬le overlever, men kun så længe, vandet er koldere end 18 grader. Over den temperatur kan laksene ikke komme sig over belastningen, og dødeligheden er meget stor. Catch & release er derfor ikke en realistisk mulighed ved 18 grader og derover. Hvis kvoten er opfisket, eller hvis du allerede har fanget din fisk, kan der derfor være meget god grund til at droppe laksefiskeriet, når termometeret kryber op over de 18 grader.

Læs mere om anbefalinger til skånsomt lystfiskeri her