Seks kilometer ulovligt garn bjærget i StorebæltUlovlige garn.JPG Den store mængde net i Storebælt blev sejlet ind til Nyborg Havn. Hele herligheden vil blive destrueret.

Fiskerikontrollen måtte bruge flere dage på at bjærge ulovlige garn i Storebælt til en værdi af 66.000 kr.

Fiskerikontrollen har gjort en fangst lige før påske, der er noget ud over det sædvanlige. Uafmærkede garn og ruser – som regel sat af fritidsfiskere – er det, som Fiskerikontrollen sædvanligvis hiver ombord. Derfor blev det en operation af de sjældne, da kontrollen fik en anmeldelse om en lang stribe uafmærkede dunke i Storebælt. 

Da kontrolskibet Havternen ankom til stedet, var der kraftig strøm, som vanskeliggjorde bjærgningen af den lange række net. De var sat på mellem 20 og 40 meter vand, hvilket er ulovligt fra 1. februar til 1. april. I den periode skal torskebestanden i Østersøen have fred til at gyde. 

Fiskerikontrollen: Sandsynligvis en erhvervsfisker
Strømmen og de mange garn gjorde, at bjærgningen tog flere dage. Nettene var så tunge af skidt og vand, at skibet var nødt til losse flere gange. I alt 66 net à lidt under 1000 kr. blev det til. Da Havternen ankom til pladsen for at få de sidste net ombord, var de blevet fjernet. Fiskeren, og det er med stor sandsynlighed en erhvervsfisker, havde fjernet dem.

– En fritidsfisker er slet ikke i stand til at håndtere og sætte så store mængder net, fortæller Havternens 1. skibsfører Jesper Henning Karlsen.

Hvis fiskeren var blevet taget i fiskeriet, ville det have betydet, at vedkommende i en periode havde mistet sin licens og desuden en måned af sin årskvote. Nu slap fiskeren med at miste for ca. 60.000 kr. garn.

Støt vores arbejde for en bæredygtig regulering af fiskeriet: