Oversvømmede arealer i Ryå kan blive vådområder

Skærmbillede 2018-02-21 kl. 22.16.59.png Hvide Bro er et af de steder, hvor Ryå ofte løber over sine bredder. Særligt om vinteren løber vandet nogle gange flere hundrede meter ind på landbrugsarealerne.

Jammerbugt Kommune er i samarbejde med Limfjordsrådet gået i gang med at undersøge muligheden for at etablere vådområder på de i forvejen oversvømmede landbrugsarealer langs Ryå. Initiativtagerne er begyndt at lave forundersøgelser på tre projektområder, som forventes færdige i 2019.

Ryå er med sit 53 km lange forløb Danmarks 6. største vandløb. Det brede og langsomt flydende vandløb giver store udfordringer med oversvømmede arealer både vinter og sommer. Jammerbugt Kommune har kortlagt de oversvømmede arealer med kommunens drone på forskellige tidspunkter af året.

Kommunen skriver, at højvande i Limfjorden kan stuve vandet 21 km op i Ryå, så det vil blive svært at undgå oversvømmelser i fremtiden. Grødeskæring og uddybning i åen kan ikke afhjælpe problemet.
I stedet er kommunen gået i gang med at undersøge muligheden for at etablere vådområder på de oversvømmede landbrugsarealer til gavn for især Limfjorden og fuglelivet i området.

Vigtige hensyn til vandløbsnaturen
Der er flere fordele ved at skabe vådområder, men det er afgørende, at de etableres under hensyn til livet i vandløbene, understreger Lars Brinch Thygesen, natur-og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

– Vådområder kan enten have en positiv, neutral eller negativ virkning på de naturligt hjemmehørende vandløbsfisk. Det er derfor vigtigt, at vådområder bliver etableret i overensstemmelse med DTU Aquas anbefalinger. Man bør genslynge vandløbene og etablere gydestryg, hvor det er muligt, så man derved kan genskabe tidligere tiders naturlige periodevise oversvømmelser, siger Lars Brinch Thygesen.

– Når man konstruerer nye vådområder, bør man indtænke både klimatilpasning, forbedret vandløbsnatur og hensynet til de rekreative aktiviteter som eksempelvis lystfiskeri, tilføjer Lars Brinch Thygesen.

Forundersøgelser i 2018-2019
Forundersøgelser på de tre projektområder ved Ryå starter op i år og forventes afsluttet i 2019. Herefter tager kommunen stilling til, hvorvidt projekterne kan realiseres, skriver Gunner Hansen fra Vand og Natur i Jammerbugt Kommune.

Se de tre potentielle vådområder langs Ryå og dokumentation af de store oversvømmelser i dronevideoen her.

Støt vores arbejde for en rig natur med flere vilde fisk