Gylle på frossen jord – et problem i år

20180307_152504.jpg Gylle er dræbende for vandlevende organismer. Gylleforurening skal derfor straks meldes til beredskabet ved at ringe 112.

Gyllespredning på frossen jord er ulovligt og kan medføre gylleforurening og fiskedød i vandløb. I år har der været flere episoder med ulovlig gyllespredning i Nordjylland.

Siden 1. februar har det været tilladt at bringe gylle ud, hvis en række betingelser er opfyldt. Flere landmænd har umiddelbart bragt gylle ud, selvom betingelserne ikke er opfyldt, oplyser Aalborg Kommune. Kommunen har allerede indskærpet to ulovlige forhold og har samtidig orienteret landboforeningen om, at de skal orientere deres medlemmer om reglerne.  

Gylle må ikke bringes ud på sne eller frossen jord og må ikke afstrømme til vandløb, søer og dræn. Opdager du gylleudbringning på frossen jord eller en gylleforurening, er det vigtigt at give kommunen besked. Uden for kommunens åbningstid kan du ringe 112 og bede om at tale med miljøvagten.

Gylleforurening forhindret ved Uggerby Å
Den 1. marts 2011 var det nærved gået galt for Uggerby Å i Nordjylland, da en frossen ventil medførte, at 30.000 liter gylle løb ud af en landmands gylletank i nærheden. Landmanden gjorde det rigtige og ringede hurtigt 112, så beredskabscenter Hjørring kunne pumpe gyllen op, inden det nåede Uggerby Å. Året før blev åen ramt af en større gylleforurening, der dræbte mange fisk. 

Red liv med 112-app'en
For os, der færdes i naturen, kan det være svært at beskrive, hvor vi præcist befinder os, når uheldet er ude. 112-app’en til smartphones er et redskab til at få hjælpen hurtigere frem. Når du har downloadet og aktiveret 112-app’en på din telefon, sender telefonen et GPS-koordinat samtidigt med dit opkald til alarmcentralen. Centralen kan derfor se, nøjagtigt hvor du befinder dig, og kan sende hjælpen afsted med det samme. Dermed bidrager app’en til at redde menneskeliv eller fiskeliv.