Døde havørreder i sønderjyske brakvandsområder

IMG_3030.JPG Dette triste syn i Nybøl Sø mødte Kjeld Hansen fra Vandpleje A.N.A., som er et vandplejesamarbejde mellem fire alsiske sportsfiskerforeninger.

Fiskedød i Nybøl Nor og Hejlsminde Nor var højst sandsynligt forårsaget af iltsvind under isen.

Den 11. marts modtog Kjeld Hansen fra Vandpleje A.N.A. en melding om døde havørreder på nordsiden af Nybøl Nor ved Egernsund i Sønderjylland. Kjeld Hansen tog billeder af nogle fisk og kontaktede miljøvagten, der kunne konstatere, at der var masser af liv i Adsbøl Bæk. Miljøvagten mente derfor, at fiskene var døde på grund af overisning eller iltsvind i noret.

Tilsvarende fiskedød i Hejlsminde Nor
Nogenlunde samtidigt kontaktede opmærksomme borgere miljøvagten via telefonnummeret 112 på grund af døde havørreder i sejlrenden ud for den lille havn Hejlsminde. Miljøvagten tjekkede de tre tilstødende vandløb Aller/Taps Å, Kjærmølle Å og Hejls Å. Da man ikke fandt døde fisk i vandløbene, mente miljøvagten derfor, at fiskedøden også i Hejlsminde Nor måtte skyldes iltsvind under isen i det lavvandede nor.

Nogle dage forinden havde vandstanden været meget lav i Lillebælt og inde i Hejlsminde Nor, så de mange udlegede havørreder kunne derfor nemt være blevet fanget i små lommer under isen, fortæller biolog Peter Ring fra Kolding Kommune.

Under den meget hårde isvinter for nogle år siden fandt man også mange døde havørreder i vestfynske fjorde, da isen efter flere måneder smeltede.

IMG_3031.JPG
Årsagen til fiskedøden er formentlig iltsvind eller overisning.