BREAKING: Hjarnø Havbrug A/S har skjult opdræt af havørreder

Foto- Kaninen Katrine fra Endelave på Facbook001.jpg Hjarnø Havbrug A/S er en af Danmarks største opdrætsvirksomheder. Gentagende gange har de skjult produktion af både sølvlaks og nu havørreder. Foto: Kaninen Katrine fra Endelave.

Danmarks Sportsfiskerforbund kan nu afsløre, at Hjarnø Havbrug A/S i 2014 og 2015 i det skjulte har opdrættet havørreder i sine bure ved Horsens Fjord. DTU Aqua fastslår, at et udslip af opdræts-havørreder kan få fatale konsekvenser for de vilde bestande af havørreder.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

I efteråret afdækkede Danmarks Sportsfiskerforbund, hvordan Hjarnø Havbrug A/S ulovligt og uden myndighedernes viden har opdrættet tusindvis af den fremmede art sølvlaks. Og nu er den altså gal igen. På baggrund af en aktindsigt i indberetningsskemaer til Fiskeristyrelsens akvakulturstatistik kan forbundet konstatere, at havbrugsvirksomheden i 2014 og 2015 i det skjulte har opdrættet 75.000 havørreder i sine havbrug i Horsens Fjord.

– Det er dybt kritisabelt, at Hjarnø Havbrug A/S igen og igen dækker over, hvilke fisk de opdrætter i deres bure. Det fremgår hverken af deres årsindberetninger til Hedensted Kommune eller af deres driftsjournaler i forhold til Fødevarestyrelsen, at de har haft havørreder i burene i 2014 og 2015. Og det har de altså pligt til at oplyse, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Det er særligt bekymrende, at Hjarnø Havbrug A/S eksperimenterer med opdræt af havørreder, da det kan få store negative konsekvenser for de vilde havørredbestande i Danmark.

DTU Aqua: Risiko for genetisk forurening af vilde havørredbestande 
Spørger man DTU Aqua, der er den førende forskningsinstitution inden for fiskebiologi i Danmark, er der risiko for, at et udslip kan få store konsekvenser.

– Hvis der sker et større udslip af opdræts-havørreder i Horsens Fjord, må man forvente, at de søger op i de lokale vandløb. Og afhængigt af, hvornår på året de rømmer, kan de også sprede sig til vandløb længere væk, siger Anders Koed, vicedirektør i DTU Aqua.

– Her er der så risiko for, at de vil blande sig med de vilde havørredbestande. Genetisk er der formentlig stor forskel på den vilde havørred og opdrætsørreden, så der kan ske en genetisk forurening, og de oprindelige bestande vil blive opblandet. Talrige undersøgelser viser, at afkommet fra de fisk så vil klare sig markant dårligere end de vilde. Det vil i sidste ende kunne medføre færre havørreder og et dårlige fiskeri, forklarer Anders Koed.

Anders Koed påpeger samtidig, at der også er risiko for, at eventuelt undslupne fisk vil grave i de vilde fisks gydebanker.

Foto- Kaninen Katrine fra Endelave på Facbook006.jpeg
Hjarnø Havbrug A/S har ekseperimenteret med opdræt af havørreder uden myndighedernes viden. Et eventuelt udslip kan få fatale konsekvenser for de vilde bestande af havørreder. Foto: Kaninen Katrine fra Endelave.

Sagen kræver politisk handling
Den nye afsløring understreger endnu en gang, at gennemsigtigheden og troværdigheden hos en af Danmarks største havbrugsvirksomheder, Hjarnø Havbrug A/S, er helt i bund.

– Det er efterhånden fuldstændig uklart og helt ude af myndighedernes kontrol, hvor mange og hvilke fisk Hjarnø Havbrug A/S rent faktisk producerer og dermed også ude af kontrol, om virksomheden forurener mere, end de har tilladelse til, siger Verner W. Hansen.

– Det må derfor være et klart politisk krav, at de ansvarlige myndigheder - herunder ikke mindst Hedensted Kommune - nu kommer helt til bunds i den her sag. En grundig undersøgelse af alle forholdene omkring Hjarnø Havbrug A/S bør også være en del af den kulegravning, som miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen, har iværksat i anledning af sagen, slutter Verner W. Hansen.

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder fortsat for, at al dansk fiskeopdræt bør foregå på land i lukkede, recirkulerede anlæg.