Stor tilbagegang i gydninger diskuteres på generalforsamling

gydningJH11.jpg Foto: Foto Jonas Høholt

Generalforsamling 2018 for Trend Å Lystfiskeriforening afholdes i morgen, tirsdag den 30. januar 2018 kl. 19.30 i klubhuset på Ågårdsvej i Hyllebjerg.
Der serveres traditionen tro den danske nationalret, stegt flæsk med persillesovs, kl. 18.30 for de, der har tilmeldt sig spisningen
Dagsorden ifølge vedtægterne.
 
Op til generalforsamlingen har vandplejeformand Johannes Christensen skrevet nedenstående indlæg, som han ønsker diskuteret:
 
Desværre er flere års fremgang i antallet af opgangsfisk og dermed gydninger stoppet brat.Iflg. åmand Peter K. Madsen er opgangen 40-50% lavere end de seneste år – bestanden af gydende havørreder er estimeret af DTU til at være 2000 – 3000 havørreder i de gode år. Og optællingen i år er på kun 300 stk gydebanker mod normalt ca. 500!
 
Hvad årsagen til den katastrofale nedgang på 200 stk gydebanker er, kan man jo gætte på: Måske iltsvind og dårligere forhold i Limfjorden, sælbestanden er steget markant, mens skarv, fiskehejre og andre predatorer jager lystigt i åen, fortsætter VPU-formanden.

Vi kan se, at nedlæggelse af omløbsstryget i efteråret og tilsanding i visse områder er en faktor. Men opgangen er som nævnt gået 40 -50 % ned i antal havørreder!
Download skema for optælling af gydebanker her: trendaagydebanker        
 
Nedgangen er også konstateret i nabo-åerne, “så det er ikke kun os”, men det kan vi heller ikke glæde os over, for problemet er helt klart efter årets optælling, at der mangler fisk på gydebankerne.
 
Men spørgsmålet er så: Hvad kan vi gøre?Jan Nielsen og Finn Sivebæk fra DTU Aqua har jo givet os en del svar på, hvordan vi får en større og stærkere fiskebestand i Trend Å.
Vi har allerede lavet gode tiltag, såsom vedtagelsen om en dagskvote på max. to fisk pr. dag, Jonas Høholts fine forslag med nedklemte modhagere i forårs-sæsonen og fredning af nedgængere. Disse tiltag er blevet rost af DTU Aqua.Spørgsmålet er bare, om vi er villige til at indføre flere af de nødvendige tiltag.
 
Lad os tage snakken på generalforsamlingen. Vi kan nå at gøre noget, men et par dårlige sæsoner mere vil være katastrofale for bestanden i Trend Å! Derfor bliver vi lystfiskere nødt til at kigge på, hvad vi mere kan gøre, slutter Johannes Christensen.