Så kom sidste spærring væk

IMG_4443.JPG De store maskiner har været i gang ved Fladbæk, hvor den sidste spærring er fjernet.

Vordingborg Kommune har netop færdiggjort et projekt ved Nyråd, hvor den sidste spærring ved Fladbæk/Vintersbøllebæk-systemet er blevet fjernet, og det nyudlagte gydegrus er allerede taget i brug af de første ørreder.

- Området, hvor der skulle arbejdes, rummede mange udfordringer, fortæller Jimmi Spur Olsen fra Vordingborg Kommune og fortsætter: Det rørlagte vandløb lå op til fire meter under terræn, der skulle passeres to cykelstier, to spildevandsledninger, et 10.000 volts-kabel, samt diverse gas-, el- og vandledninger.

Der er derfor blevet brugt forskellige elementer for at få skabt passage. Hvor det har været muligt, er vandløbet blevet åbnet. En 80 meter langt rør fører vandløbet under Fladbækvej, og her er vandet blevet stuvet op, så vandhastigheden er blevet sænket tilstrækkelig.

- Opstrøms vejen lå det rørlagte vandløb fire meter under terræn omgivet af gasledninger mv., som gjorde det fysisk umuligt at åbne bækken. Her valgte vi en løsning, hvor de eksisterende 50 cm rør blev udskiftet med 120 cm store rør, hvori vi placerede vores egen opfindelse, nemlig en lamelløsning, som har vist sig at fungere rigtigt godt, fortæller Jimmi og slutter: Selvom vi først afsluttede projektet lige efter nytår, er der allerede gydet i det nyudlagte gydegrus nedstrøms vejen samt på strækningen ovenfor, så det fungerer.