Mystisk fiskedød i Haderslev Dam uopklaret

Foto 1 Miljøvagten 001.jpg Døde skaller i store mængder Foto: Miljøvagten

I juledagene fandtes pludselig store mængder af døde småfisk i den inderste, østlige ende af Haderslev Dam. Miljøvagten kunne ifølge dagbladet Jydskevestkysten ikke give nogen forklaringen på fænomenet, for få hundrede meter mod vest under omkørselsvejen stod tætte stimer af spillevende skaller - som ofte på denne årstid. Iltindholdet var fint både i Inderdammen og ude i selve den næsten fire kilometer lange Haderslev Dam.


Nu en måned senere har man ikke kunnet finde årsagen til fiskedøden, fortæller Kim Hansen fra Miljø og Teknik hos Haderslev Kommune. En forklaring kunne være, at der var blevet ledt noget ud fra bebyggelsen ned til søen, men prøver af vandet afslørede ingen giftige stoffer.


Mange af skallerne havde sorte pletter, hvilket kunne tyde på, at de var inficerede med hudikter (sortpletsyge), men det har næppe forårsaget fiskedøden. Kim Hansen hælder personligt til den teori, at nogen har smidt fyrværkeri i vandet ved Inderdammen.

Foto 2 løj.jpg
Haderslev Inderdam med Omkørselsvejen i baggrunden Foto: Lars Østergaard Jensen
foto 3 Miljøvagten.jpg
En af skaller med hudikter, de små sorte pletter Foto: Miljøvagten