Fortidens synder

_DSC0007.JPG

Eksperter fra DTU har konstateret en alvorlig forurening fra en fabriksgrund i Grindsted, hvor det tidligere Grindstedværket deponerede den del af sit spildevand frem til 1970’erne. Hvert år siver 100 kg af det kræftfremkaldende stof, vinylklorid, fra giftdepotet direkte ud i Grindsted-Varde Å, skriver fagbladet Ingeniøren.
 
Vinylklorid er et nedbrydningsprodukt, som stammer fra klorerede opløsningsmidler. Disse stoffer er sammen med en lang række andre stoffer blevet brugt i produktionen af bl.a. vitaminpiller på Grindstedværket, der allerede kendes for massive forureningsproblemer fra andre af værkets gifdepoter i Kærgård Klitplantage nær vejers Strand.

Professor Poul Løgstrup Bjerg fra DTU Miljø, som har stået i spidsen for forskningsprojektet, kalder fundene ifølge Ingeniøren for opsigtsvækkende:

- Der er tale om en meget voldsom udsivning, ubetinget en af de største i Danmark. Selv på verdensplan er der tale om en meget stor forurening, fastslår han.

DTU-forskerne har fundet forureningen i et projekt med støtte fra bl.a. Miljøstyrelsen, hvor de fokuserer på at udvikle bedre metoder til at måle den samlede mængde forurening. De nye metoder kan ifølge Poul Løgstrup Bjerg være forklaringen på, at forureningen ikke er fundet tidligere. Han vurderer at forureningen kan være op til 100 gange grænseværdien. Den tilladte mængde sat så lavt som til 0,05 mikrogram per liter. Men grænsen er tæt på forureningsudløbet overskredet 100 gange, og syv kilometer nedstrøms ad åen er den overskredet 20 gange.

Grindstedværket hørte under Danisco, der i dag er overtaget af den amerikanske kemivirksomhed Dupont. Værket har efterladt sig mindst fire depoter med gift i selve Grindsted by - heraf et på selve fabriksgrunden, hvorfra  den nyopdagede udsivning til Grindsted Å sker.

En anden professor på DTU Miljø, Anders Baun, der er ekspert i at risikovurdere kemikalier, fremhæver, at vi normalt slet ikke accepterer kræftfremkaldende stoffer i vandmiljøet. - Hvis det havde været en virksomhed, der havde udledt stoffer af denne type, var det blevet stoppet øjeblikkeligt, fastslår han.

Forureningen af Grindsted Å bliver yderligere presserende, fordi Danmark i overensstemmelse med EU's regler i 2014 ændrede jordforureningsloven, så overfladevand i søer, åer og havvand skal prioriteres. Det betyder, at forureninger, der truer natur og overfladevand, skal håndteres på lige fod med forureninger, der truer grundvand.

Det hjælper dog ikke meget, når der ikke er penge i kassen, påpeger formanden for miljøudvalget i Region Syddanmark, Jørn Lehmann Petersen (S). og fortsætter: - Jeg tror ikke, folketingspolitikerne har opdaget, hvor omkostningstung jordforureningsloven er. Det er tidligere skønnet, at en oprydning i Grindsted by vil koste omkring 100 mio. kr., og det beløb holder næppe længere, siger han.

Jørn Lehmann Petersen mener derfor, at den nuværende ejer af Grindstedværket, altså kemigiganten Dupont, bør betale for oprydningen, selv om deponeringen af spildevand skete med myndighedernes tilladelse.

Dupont har foreløbig ikke svaret på Ingeniørens spørgsmål om den nyopdagede forurening.