Fordobling af gydegravninger i Truelsbækken

Billed 1, De frivillige fjerner spærringer, Truelsbækken 2017.JPG Maria Reumert Gjerding fra Enhedslisten hjælper til med at fjerne spærringer. Læg mærke til svellebroen, der gjorde det umuligt for de gydemodne havørreder at vandre opstrøms.

I efteråret fjernede Tuse Å’s Ørredsammenslutning, Den sjællandske Grusbande (der er et samarbejde mellem Fishing Zealand og Danmarks Sportsfiskerforbund), samt lodsejeren 4-5 store spærringer i det lille, men meget produktive vandløb Truelsbækken i Holbæk Kommune.

Der blev knoklet i Truelsbækken, der løber til Tempelkrogen i bunden af Isefjorden. En fabelagtig indsats fra de frivillige bandemedlemmer, TØS og lodsejeren, der sikrede Truelsbækken frit løb mod Fjorden til glæde for de gydevandrende havørreder.

I denne weekend skulle det vise sig, om ørrederne rent faktisk kvitterede for den store indsats, og i vinterens løb, var vandret langt op i den lille bæk for at gyde på de fine gydebanker, der netop lå opstrøms for de nu fjernede spærringer.

Som perler på en snor dukkede den ene flotte gydegravning op efter den anden, og havørrederne var altså i stor stil vandret forbi de passager, der engang var problematiske, og havde gydt opstrøms for de hedengangne spærringer. Det så også ud som om antallet af gravninger var større end sidste år, hvor der blev registreret i alt 62 gravninger i hele vandløbet.

Opstrøms for de tidligere spærringer var der alene 45 gravninger. Fuldstændig fantastisk, og en helt igennem enestående cadeau til de frivillige TØS- og Grusbande-medlemmer, der sled og slæbte i efteråret med at sikre passage. I alt blev der registreret 106 gydegravninger.

Derudover var der 39 kvadratmeter gydebanker, der var endevendt og umulige at tælle, og har velsagtens været benyttet af en snes havørreder i fællesskab. Dermed lyder estimatet for gydegravningerne i Truelsbækken på 126 gydegravninger, og dermed det dobbelte af sidste års tælling.

Omregnet i antal havørreder i den aktive gydebestand, nærmer vi os altså 252 havørreder i dette lille tilløb til Isefjorden, idet antallet af gravninger erfaringsmæssigt skal fordobles. Det er fuldstændig vildt.

Pointen er, at når der er passage i disse små produktive vandløb, så giver ørrederne i hundredfold igen.

Billed 2, det var netop her, der blev fjernet spærringer, Truelsbækken 2018.JPG
Det var netop her, den sidste spærring blev fjernet af Den sjællandske Grusbande, TØS, lodsejeren og MRG, og man skal ikke have den store biologi-eksamen for at se, at vandløbet nu byder på helt andre muligheder end tidligere.