Miljø- og Fødevareministeriet vil undersøge opdræt af sølvlaks

Foto- Kaninen Katrine fra Endelave på Facbook006.jpg Foto: Kaninen Katrine fra Endelave på Facebook.

Danmarks Sportsfiskerforbund kunne i november afsløre, at Hjarnø Havbrug A/S’ i stort omfang har opdrættet den fremmede art sølvlaks. På den baggrund vil Miljø- og Fødevareministeriet nu kulegrave sagen.

Andreas Findling Rottem Crop

Andreas Findling-Rottem

Presse- og kommunikationsansvarlig

Miljø- og fødevareudvalget bad d. 6. november Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen om at kommentere Danmarks Sportsfiskerforbunds pressemeddelelse, hvori det blev afsløret, at Hjarnø Havbrug A/S har opdrættet sølvlaks ved Horsens Fjord. I et svar til udvalget skriver Esben Lunde Larsen:

Miljø- og Fødevareministeriet har iværksat en afklaring af hvilke tilladelser, der kræves for opdræt af sølvlaks. Det forventes, at endelig besvarelse af spørgsmålet kan oversendes medio januar 2018.

Og Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund, er glad for, at ministeriet tager sagen alvorligt:

– Det er glimrende, at miljøministeriet nu har iværksat en afklaring af, hvilke tilladelser der kræves for opdræt af sølvlaks, siger Verner W. Hansen.

0001 5.jpg (1)
På baggrund af Danmarks Sportsfiskerforbunds afsløring af Hjarnø Havbrug A/S' sølvlakse-opdræt i Horsens Fjord, vil Miljø- og fødevareministeriet undersøge sagen.

Behov for koordineret tilsyn og forvaltning

Sagen om Hjarnø Havbrug A/S’ hemmeligholdte opdræt af sølvlaks er en sag med mange aspekter. Først og fremmest er det alvorligt, at en af Danmarks største havbrugsfirmaer eksperimenterer med opdræt af fremmede arter og dermed risikerer at skade marin fauna og de hjemmehørende fiskearter, men sagen viser også, at tilsyn og forvaltning ikke fungerer optimalt fra de danske myndigheders side.

– Der er behov for en mere sammenhængende og koordineret forvaltning af hele havbrugsområdet mellem de involverede myndigheder både lokalt og centralt, siger Verner W. Hansen.

– Eksempelvis har Fødevarestyrelsen siden januar 2015 via godkendelse af sundhedscertifikater til import af sølvlakseæg fra Canada haft kendskab til, at Hjarnø Havbrug A/S opdrættede sølvlaks. Denne viden er ikke delt med andre relevante myndigheder. Det betyder blandt andet, at Hjarnø Havbrug A/S i flere år har kunnet opdrætte sølvlaks uden at ansøge om eller få den nødvendige tilladelse til dette i henhold til EU-forordningen om brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur.

– Det betyder samtidig, at hverken kommunen som miljømyndighed eller Miljøstyrelsen har fået kendskab til, at Hjarnø Havbrug A/S opdrættede sølvlaks. For Miljøstyrelsen ville det være relevant viden i forhold til, at styrelsen aktuelt behandler en ansøgning fra Hjarnø Havbrug A/S og et tilknyttet firma - Pedersen Line II Aps - om miljøgodkendelse af et nyt havbrug i Kattegat ved Anholt, hvor der netop ansøges om tilladelse til produktion af regnbueørreder, atlantiske laks og sølvlaks, siger Verner W. Hansen.

Hedensted Kommune mangler oplysninger fra Hjarnø Havbrug

Samtidig har Danmarks Sportsfiskerforbunds seneste henvendelse til Hedensted Kommune presset kommunen til at iværksætte yderligere undersøgelser af sagen, men kommunen har ifølge Horsens Folkeblad åbenbart svært ved at få de nødvendige oplysninger fra Hjarnø Havbrug A/S.