EU-regulering af havbars er en hån mod lystfiskere

05_havbars.jpg Foto: Morten Valeur

Havbars kan i 2018 ikke hjemtages af lystfiskere. Det besluttede de 28 EU-lande på et møde i Bruxelles den 13. december. Erhvervsfiskerne begrænses også, men de har stadig en kvote. En hån mod lystfiskere, mener Danmarks Sportsfiskerforbund.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

Havbars kan i 2018 ikke hjemtages af lystfiskere. Det besluttede de 28 EU-lande på et møde i Bruxelles den 13. december. Erhvervsfiskerne begrænses også, men de har stadig en kvote. Beslutningen blev taget på trods af, at de nationale sportsfiskerforbund i blandt andet UK, Nederlandene og Danmark samt paraplyorganisationen European Anglers Alliance har argumenteret imod en ensidig regulering.

Alle de nævnte organisationer er enige om, at der er behov for at begrænse fangsterne af havbars, men de har alle i høringssvarsprocessen opponeret imod, at det kun skal være det rekreative fiskeri, som skal udelukkes fra at kunne hjemtage fisk. Men altså uden held.

Hån mod lystfiskeriet
- Vi er helt indforståede med, at fiskeriet skal begrænses, når fiskebestande er pressede. Men det er en hån mod lystfiskerne at udelukke os fra at kunne hjemtage fisk, mens der fortsat fanges store mængder i erhvervsfiskeriet, siger biolog Kaare Manniche Ebert.

Danmarks Sportsfiskerforbund havde i høringssvaret anbefalet, at reglerne fra 2017 – det vil sige påbudt genudsætning i årets første seks måneder og en daglig fangstbegrænsning på én havbars per dag resten af året – skulle fortsætte i 2018.

Vi er helt indforståede med, at fiskeriet skal begrænses, når fiskebestande er pressede. Men det er en hån mod lystfiskerne at udelukke os fra at kunne hjemtage fisk, mens der fortsat fanges store mængder i erhvervsfiskeriet.
– biolog, Kaare Manniche Ebert.

Fælles fodslag nødvendigt 
I Danmarks Sportsfiskerforbund er der kun hovedrysten til overs for reguleringen.

– Det er trist, at de ansvarlige politikere ikke har forstået, at lystfiskeriet efter havbars i Mellemeuropa i meget høj grad bidrager til samfundet. Både økonomisk og socialt. Denne sag viser, at det er vigtigt, at vi lystfiskere både nationalt og på europæisk niveau står sammen imod urimelige reguleringer, siger Kaare Manniche Ebert.

En smule håb 
Kampen for en mere fair fordeling er ikke helt ovre. I marts 2018 fremlægger ICES – den organisation, der rådgiver i forhold til kvoterne – en ny vurdering af situationen for havbars. I den vurdering vil der blandt andet forhåbentligt blive taget hensyn til, at dødeligheden ved genudsætning i den gældende regulering er sat urimeligt højt med hele 20 %. Der er dokumentation for, at den reelt ligger omkring de 5. Hvis evalueringen som forventet viser, at lystfiskeriets påvirkning på bestandene er overvurderet, så vil Danmarks Sportsfiskerforbund gennem EAA og sammen med de andre nationale forbund argumentere for, at det kan berettige til, at lystfiskerne fra juli skal kunne hjemtage en havbars om dagen.